Kết quả Ý Lottomatica Roma

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

67/2020 (6247)

 • 79
 • 28
 • 20
 • 64
 • 46

Kết quả Ý Lottomatica Roma Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

66/2020 (6246)

 • 26
 • 17
 • 50
 • 23
 • 35

Kết quả Ý Lottomatica Roma Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

65/2020 (6245)

 • 78
 • 01
 • 67
 • 74
 • 21

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Roma.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Ý Lottomatica Roma Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ý Lottomatica Roma được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it