Kết quả Ý Lottomatica Napoli

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 11
 • 14
 • 20
 • 23
 • 90

Kết quả Ý Lottomatica Napoli Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 06
 • 50
 • 68
 • 72
 • 77

Kết quả Ý Lottomatica Napoli Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 31
 • 32
 • 71
 • 89

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Napoli.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Lottomatica Napoli Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Lottomatica Napoli được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it