Kết quả Italy SuperStar

31532074412.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/110

 • 17
 • 19
 • 28
 • 41
 • 49
 • 86
 • 88
 • 25
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 53919283.2 triệu ₫
4 + 1 17643565.4 triệu ₫
4 174688.8 triệu ₫
3 + 1 1308076.1 triệu ₫
3 12951.2 triệu ₫
2 + 1 56403.2 triệu ₫
2 2685.9 triệu ₫
1 + 1 5371.7 triệu ₫
0 + 1 2685.9 triệu ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/109

 • 1
 • 16
 • 21
 • 36
 • 37
 • 43
 • 44
 • 27
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 28901219.7 triệu ₫
4 + 1 21114768.7 triệu ₫
4 209057.1 triệu ₫
3 + 1 1542455.6 triệu ₫
3 15271.8 triệu ₫
2 + 1 56494.5 triệu ₫
2 2777.2 triệu ₫
1 + 1 5371.7 triệu ₫
0 + 1 2685.9 triệu ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/108

 • 24
 • 29
 • 36
 • 43
 • 50
 • 51
 • 21
 • 69
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 *
4 + 1 39080605.9 triệu ₫
4 386936.7 triệu ₫
3 + 1 2050820.3 triệu ₫
3 20305.2 triệu ₫
2 + 1 57058.6 triệu ₫
2 3341.2 triệu ₫
1 + 1 5371.7 triệu ₫
0 + 1 2685.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

SuperStar được tổ chức bởi Sisal. Trang web chinh thưc: www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong SuperStar

Trong SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138