Kết quả Italy SuperStar

699234 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

2020/76

 • 21
 • 37
 • 40
 • 46
 • 69
 • 80
 • 65
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 1048800443.9 triệu ₫
5 + 1 *
5 41952017.8 triệu ₫
4 + 1 *
4 244451.7 triệu ₫
3 + 1 1734984.2 triệu ₫
3 17178.1 triệu ₫
2 + 1 56943.3 triệu ₫
2 3228.3 triệu ₫
1 + 1 5371.5 triệu ₫
0 + 1 2685.8 triệu ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

2020/75

 • 5
 • 19
 • 21
 • 25
 • 45
 • 82
 • 43
 • 59
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 14195353 triệu ₫
4 + 1 *
4 120966.2 triệu ₫
3 + 1 978709.1 triệu ₫
3 9690.2 triệu ₫
2 + 1 56400.8 triệu ₫
2 2685.8 triệu ₫
1 + 1 5371.5 triệu ₫
0 + 1 2685.8 triệu ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/74

 • 4
 • 14
 • 17
 • 18
 • 26
 • 45
 • 56
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 9920953.8 triệu ₫
4 + 1 13474067.8 triệu ₫
4 133406.6 triệu ₫
3 + 1 1074735.4 triệu ₫
3 10640.9 triệu ₫
2 + 1 56400.8 triệu ₫
2 2685.8 triệu ₫
1 + 1 5371.5 triệu ₫
0 + 1 2685.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

SuperStar được tổ chức bởi Sisal. Trang web chinh thưc: www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong SuperStar

Trong SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138