Kết quả Italy SuperStar

1093.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024.

2024/97

 • 19
 • 31
 • 39
 • 60
 • 72
 • 80
 • 49
 • 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 27142 tỷ VNĐ
4 + 1 37509.3 tỷ VNĐ
4 371.4 tỷ VNĐ
3 + 1 2190.8 tỷ VNĐ
3 21.7 tỷ VNĐ
2 + 1 68.4 tỷ VNĐ
2 3.7 tỷ VNĐ
1 + 1 6.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3.2 tỷ VNĐ

Kết quả Italy SuperStar Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024.

2024/96

 • 20
 • 32
 • 49
 • 50
 • 51
 • 58
 • 59
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 27744.2 tỷ VNĐ
4 + 1 *
4 398.9 tỷ VNĐ
3 + 1 2443.4 tỷ VNĐ
3 24.2 tỷ VNĐ
2 + 1 68.8 tỷ VNĐ
2 4 tỷ VNĐ
1 + 1 6.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3.2 tỷ VNĐ

Kết quả Italy SuperStar Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

2024/95

 • 6
 • 16
 • 22
 • 69
 • 73
 • 78
 • 38
 • 67
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 11230.1 tỷ VNĐ
4 + 1 16920.4 tỷ VNĐ
4 167.5 tỷ VNĐ
3 + 1 1492.8 tỷ VNĐ
3 14.8 tỷ VNĐ
2 + 1 68 tỷ VNĐ
2 3.2 tỷ VNĐ
1 + 1 6.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3.2 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? SuperStar

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

SuperStar được tổ chức bởi Sisal.

Tỷ lệ thắng trong SuperStar

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035300000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339220000.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622615000.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181000.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769000.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249230.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071630.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138.
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.

Thông tin thêm về Sisal