Kết quả Italy SuperStar

442824.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Italy SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019.

25 35 47 70 79 87 54 83
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 793.6 triệu ₫
4 + 1 1016.3 triệu ₫
4 10.1 triệu ₫
3 + 1 88.6 triệu ₫
3 877049 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 152248 ₫
1 + 1 254365 ₫
0 + 1 127183 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

20 38 52 58 68 72 79 45
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 502.3 triệu ₫
4 + 1 1142.2 triệu ₫
4 11.3 triệu ₫
3 + 1 77 triệu ₫
3 761935 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 147838 ₫
1 + 1 254829 ₫
0 + 1 127415 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019.

4 5 31 35 46 80 34 77
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 4706.8 triệu ₫
4 + 1 1159.3 triệu ₫
4 11.5 triệu ₫
3 + 1 73 triệu ₫
3 722945 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 129039 ₫
1 + 1 254597 ₫
0 + 1 127415 ₫

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138