Kết quả Italy SuperStar

1171103.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Italy SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

11 21 44 67 77 80 69 33
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 487.4 triệu ₫
4 + 1 800 triệu ₫
4 7.9 triệu ₫
3 + 1 63.9 triệu ₫
3 632609 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 128144 ₫
1 + 1 256288 ₫
0 + 1 128144 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019.

16 25 52 59 64 74 74 37
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1582.3 triệu ₫
4 + 1 không chiến thắng
4 10.5 triệu ₫
3 + 1 80.4 triệu ₫
3 796207 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 152939 ₫
1 + 1 257215 ₫
0 + 1 128607 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019.

4 5 8 22 48 83 66 47
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 40663.7 triệu ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 14984 triệu ₫
5 403.4 triệu ₫
4 + 1 372.8 triệu ₫
4 3.7 triệu ₫
3 + 1 37.5 triệu ₫
3 370992 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 128376 ₫
1 + 1 256751 ₫
0 + 1 128376 ₫

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Ba.

Italy SuperStar được tổ chức bởi Sisal www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138