Kết quả Italy SuperStar

740788.7 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Italy SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

10 15 23 54 73 74 26 63
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 545.5 triệu ₫
4 + 1 không chiến thắng
4 8.2 triệu ₫
3 + 1 60.7 triệu ₫
3 600664 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 126407 ₫
1 + 1 252813 ₫
0 + 1 126407 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

1 28 57 58 60 68 31 50
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 917.9 triệu ₫
4 + 1 905.5 triệu ₫
4 9 triệu ₫
3 + 1 76.9 triệu ₫
3 760995 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 144066 ₫
1 + 1 252116 ₫
0 + 1 125942 ₫

Kết quả Italy SuperStar Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

20 36 55 69 80 85 3 58
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 887.2 triệu ₫
4 + 1 772.4 triệu ₫
4 7.6 triệu ₫
3 + 1 73.4 triệu ₫
3 726373 ₫
2 + 1 2.6 triệu ₫
2 139419 ₫
1 + 1 250722 ₫
0 + 1 125245 ₫

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Italy SuperStar được tổ chức bởi Sisal www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138