Kết quả Italy SuperStar

2750.9 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi SuperStar Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021.

2021/9

 • 15
 • 17
 • 38
 • 40
 • 45
 • 65
 • 45
 • 84
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 274322.2 tỷ VNĐ
5 + 1 *
5 10972.9 tỷ VNĐ
4 + 1 18042.3 tỷ VNĐ
4 178.6 tỷ VNĐ
3 + 1 1438.6 tỷ VNĐ
3 14.2 tỷ VNĐ
2 + 1 56.1 tỷ VNĐ
2 2.9 tỷ VNĐ
1 + 1 5.3 tỷ VNĐ
0 + 1 2.7 tỷ VNĐ

Kết quả Italy SuperStar Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021.

2021/8

 • 2
 • 27
 • 28
 • 38
 • 43
 • 65
 • 72
 • 60
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 25119.5 tỷ VNĐ
4 + 1 *
4 199 tỷ VNĐ
3 + 1 1487.6 tỷ VNĐ
3 14.7 tỷ VNĐ
2 + 1 56.1 tỷ VNĐ
2 2.8 tỷ VNĐ
1 + 1 5.3 tỷ VNĐ
0 + 1 2.7 tỷ VNĐ

Kết quả Italy SuperStar Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

2021/7

 • 9
 • 26
 • 57
 • 66
 • 81
 • 83
 • 65
 • 63
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 13529.5 tỷ VNĐ
4 + 1 20596.8 tỷ VNĐ
4 203.9 tỷ VNĐ
3 + 1 1428.4 tỷ VNĐ
3 14.1 tỷ VNĐ
2 + 1 56 tỷ VNĐ
2 2.8 tỷ VNĐ
1 + 1 5.3 tỷ VNĐ
0 + 1 2.7 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

SuperStar được tổ chức bởi Sisal. Trang web chinh thưc: www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong SuperStar

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số phụ và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 303
 • 14. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 138