Kết quả Ý Lotto

72261.4 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Ý Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Ý Lotto Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019.

41 47 62 64 83
Kết quả Giá trị giải
5 72071.1 triệu ₫
4 305.4 triệu ₫
3 6.2 triệu ₫
2 294284 ₫

Kết quả Ý Lotto Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019.

12 38 67 84 88
Kết quả Giá trị giải
5 71996.6 triệu ₫
4 305 triệu ₫
3 6.2 triệu ₫
2 293820 ₫

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Ba.

Ý Lotto được tổ chức bởi Sisal www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong Ý Lotto

Trong Ý Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90

  • Jackpot trong Ý Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 43949268
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 103167
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1217
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 43