Kết quả Ý Lottomatica Milano

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 30
 • 33
 • 38
 • 40
 • 88

Kết quả Ý Lottomatica Milano Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 25
 • 36
 • 39
 • 57
 • 73

Kết quả Ý Lottomatica Milano Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 04
 • 47
 • 66
 • 86
 • 90

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Milano.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Lottomatica Milano Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Lottomatica Milano được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it