Kết quả Ý Lottomatica Bari

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 07
 • 13
 • 31
 • 70
 • 89

Kết quả Ý Lottomatica Bari Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 28
 • 45
 • 61
 • 63
 • 79

Kết quả Ý Lottomatica Bari Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 17
 • 24
 • 47
 • 50
 • 84

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Bari.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Lottomatica Bari Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Lottomatica Bari được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it