Kết quả Ý Lottomatica Genova

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

67/2020 (6247)

 • 58
 • 11
 • 19
 • 35
 • 04

Kết quả Ý Lottomatica Genova Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

66/2020 (6246)

 • 79
 • 19
 • 02
 • 68
 • 34

Kết quả Ý Lottomatica Genova Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

65/2020 (6245)

 • 65
 • 51
 • 01
 • 62
 • 02

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Genova.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Ý Lottomatica Genova Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ý Lottomatica Genova được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it