Kết quả Ý Lottomatica Palermo

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 06
 • 12
 • 18
 • 20
 • 89

Kết quả Ý Lottomatica Palermo Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 38
 • 54
 • 58
 • 63
 • 65

Kết quả Ý Lottomatica Palermo Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 28
 • 56
 • 73
 • 76

Còn được gọi là Giogo Del Lotto Palermo.

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Trong Lottomatica Palermo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Lottomatica Palermo được tổ chức bởi Lottomatica. Trang web chinh thưc: www.lottomaticaitalia.it