Kết quả Super Enalotto Ý

689270.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Super Enalotto Ý Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

10 15 23 54 73 74 63
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 545.5 triệu ₫
4 8.2 triệu ₫
3 600664 ₫
2 126407 ₫

Kết quả Super Enalotto Ý Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

1 28 57 58 60 68 50
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 917.9 triệu ₫
4 9 triệu ₫
3 760995 ₫
2 144066 ₫

Kết quả Super Enalotto Ý Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

20 36 55 69 80 85 58
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 887.2 triệu ₫
4 7.6 triệu ₫
3 726373 ₫
2 139419 ₫

Vé có thể được mua tại Ý. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Jackpot giữa 46473 triệu ₫ và 3729458.3 triệu ₫

Super Enalotto Ý được tổ chức bởi Sisal www.sisal.it

Tỷ lệ thắng trong Super Enalotto Ý

Trong Super Enalotto Ý Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90

  • Jackpot trong Super Enalotto Ý là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1250230
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11907
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 327
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22