Kết quả Ohio Pick 5

Kết quả mới nhất 19:29 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

tối

 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 0

Kết quả Ohio Pick 5 12:29 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
 • 4

Kết quả Ohio Pick 5 19:29 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

tối

 • 4
 • 5
 • 7
 • 1
 • 9

Kết quả Ohio Pick 5 12:29 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 6
 • 2
 • 0
 • 1
 • 8

19:29 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

tối

 • 6
 • 3
 • 3
 • 6
 • 7

12:29 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 1
 • 5
 • 5
 • 6

19:29 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

tối

 • 5
 • 8
 • 6
 • 3
 • 1

12:29 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 9
 • 9
 • 9
 • 0
 • 9

19:29 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

tối

 • 6
 • 1
 • 4
 • 2
 • 6

12:29 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 8

19:29 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

tối

 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 5

12:29 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 6
 • 7
 • 4
 • 1

19:29 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

tối

 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 9

12:29 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 6
 • 3
 • 8
 • 8

Thông tin v? Ohio Pick 5

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ohio Pick 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 9.

Ohio Pick 5 được tổ chức bởi Ohio Lottery.

Thông tin thêm về Ohio Lottery