Kết quả Ohio Pick 5

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 0
 • 2
 • 3
 • 9

Kết quả Ohio Pick 5 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 3
 • 9
 • 2
 • 0

Kết quả Ohio Pick 5 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 2
 • 6
 • 1
 • 3

Kết quả Ohio Pick 5 Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 1
 • 4
 • 7
 • 0

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 3
 • 7
 • 0
 • 8

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 6
 • 9
 • 0
 • 4

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ohio Pick 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 9.

Ohio Pick 5 được tổ chức bởi Ohio Lottery. Trang web chinh thưc: www.ohiolottery.com