Kết quả Ohio Rolling Cash 5

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 9
 • 10
 • 21
 • 36

Kết quả Ohio Rolling Cash 5 Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 16
 • 17
 • 29
 • 32
 • 38

Kết quả Ohio Rolling Cash 5 Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 15
 • 24
 • 25
 • 28

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 19
 • 25
 • 27
 • 39

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 6
 • 8
 • 18
 • 30

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 14
 • 27
 • 29
 • 39

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 7
 • 8
 • 11
 • 34

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ohio Rolling Cash 5 được tổ chức bởi Ohio Lottery. Trang web chinh thưc: www.ohiolottery.com

Tỷ lệ thắng trong Ohio Rolling Cash 5

Trong Ohio Rolling Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong Ohio Rolling Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.