Kết quả Ohio Pick 4

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 7
 • 7
 • 4

Kết quả Ohio Pick 4 Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 8
 • 0
 • 2

Kết quả Ohio Pick 4 Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 5
 • 3
 • 3

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 8
 • 8
 • 1

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 8
 • 2

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 5
 • 6
 • 3

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 0
 • 7
 • 6
 • 2

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ohio Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 8.

Ohio Pick 4 được tổ chức bởi Ohio Lottery. Trang web chinh thưc: www.ohiolottery.com