Kết quả Ohio Pick 3

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 1
 • 2

Kết quả Ohio Pick 3 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 4
 • 5

Kết quả Ohio Pick 3 Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 1
 • 5

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 0
 • 1

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 7
 • 0

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 3
 • 1

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 4
 • 1

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Ohio Pick 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Ohio Pick 3 được tổ chức bởi Ohio Lottery. Trang web chinh thưc: www.ohiolottery.com