Kết quả Ohio Classic Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/130

 • 22
 • 24
 • 26
 • 28
 • 38
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46353 ₫

Kết quả Ohio Classic Lotto Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

2020/129

 • 1
 • 6
 • 8
 • 22
 • 40
 • 45
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46353 ₫

Kết quả Ohio Classic Lotto Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/128

 • 11
 • 20
 • 22
 • 41
 • 46
 • 48
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46353 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Classic Lotto được tổ chức bởi Ohio Lottery. Trang web chinh thưc: www.ohiolottery.com

Tỷ lệ thắng trong Classic Lotto

Trong Classic Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

 • Jackpot trong Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57