Kết quả Ohio Classic Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

6 10 19 20 28 47
Kết quả Giá trị giải
6
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46417 ₫

Kết quả Ohio Classic Lotto Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

18 26 30 36 42 45
Kết quả Giá trị giải
6
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46417 ₫

Kết quả Ohio Classic Lotto Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019.

3 12 15 24 32 40
Kết quả Giá trị giải
6
5 34.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46417 ₫

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Tư và Thứ Hai.

Trong Ohio Classic Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Ohio Classic Lotto

Trong Ohio Classic Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Ohio Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57