Kết quả US Lucky For Life

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024.

 • 22
 • 24
 • 25
 • 28
 • 35
 • 4

Kết quả US Lucky For Life Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024.

 • 10
 • 16
 • 18
 • 19
 • 31
 • 10

Kết quả US Lucky For Life Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024.

 • 5
 • 14
 • 18
 • 37
 • 48
 • 5

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024.

 • 15
 • 26
 • 32
 • 38
 • 46
 • 3

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024.

 • 1
 • 12
 • 20
 • 38
 • 43
 • 10

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

 • 2
 • 7
 • 8
 • 12
 • 21
 • 16

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024.

 • 6
 • 21
 • 25
 • 33
 • 45
 • 6

Thông tin v? Lucky For Life

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega Millions, Hoa Kỳ PowerballLotto America.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Lucky For Life được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association.

Tỷ lệ thắng trong Lucky For Life

Trong US Lucky For Life Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 48 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lucky For Life là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30821500.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1813030.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 143356.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8433.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3413.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 250.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 201.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 50.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 32.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15.

Thông tin thêm về Multi-State Lottery Association