Kết quả Hoa Kỳ Powerball

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020.

2020/53

 • 15
 • 28
 • 52
 • 53
 • 63
 • 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23201 triệu ₫
4 + 1 1160.1 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162407 ₫
2 + 1 162407 ₫
1 + 1 92804 ₫
0 + 1 92804 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

2020/52

 • 9
 • 36
 • 49
 • 56
 • 62
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1160.1 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162407 ₫
2 + 1 162407 ₫
1 + 1 92804 ₫
0 + 1 92804 ₫

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020.

2020/51

 • 15
 • 22
 • 27
 • 33
 • 46
 • 23
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1160.1 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162407 ₫
2 + 1 162407 ₫
1 + 1 92804 ₫
0 + 1 92804 ₫

* không chiến thắng

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega MillionsLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38