Kết quả Hoa Kỳ Powerball

2364156 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 1
 • 3
 • 13
 • 44
 • 56
 • 26
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23178 triệu ₫
4 + 1 1158.9 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162246 ₫
2 + 1 162246 ₫
1 + 1 92712 ₫
0 + 1 92712 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 6
 • 10
 • 31
 • 37
 • 44
 • 23
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1158.9 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162246 ₫
2 + 1 162246 ₫
1 + 1 92712 ₫
0 + 1 92712 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 21
 • 37
 • 52
 • 53
 • 58
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1158.9 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162246 ₫
2 + 1 162246 ₫
1 + 1 92712 ₫
0 + 1 92712 ₫

* không chiến thắng

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega MillionsLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38