Kết quả Hoa Kỳ Powerball

2634.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023.

2023/35

 • 27
 • 28
 • 37
 • 50
 • 57
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.5 tỷ VNĐ
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.4 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 164675 VNĐ
2 + 1 164675 VNĐ
1 + 1 94100 VNĐ
0 + 1 94100 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023.

2023/34

 • 1
 • 27
 • 32
 • 47
 • 67
 • 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.4 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 164675 VNĐ
2 + 1 164675 VNĐ
1 + 1 94100 VNĐ
0 + 1 94100 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023.

2023/33

 • 14
 • 20
 • 30
 • 54
 • 69
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.5 tỷ VNĐ
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.4 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 164675 VNĐ
2 + 1 164675 VNĐ
1 + 1 94100 VNĐ
0 + 1 94100 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Powerball

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega Millions, Lotto AmericaUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Thông tin thêm về Multi-State Lottery Association