Kết quả Hoa Kỳ Powerball

928340 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Powerball trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

1 9 22 36 68 22
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 1856680 triệu ₫
5 23208.5 triệu ₫
4 + 1 1160.4 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162460 ₫
2 + 1 162460 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 92834 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

14 19 39 47 51 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 23208.5 triệu ₫
4 + 1 1160.4 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162460 ₫
2 + 1 162460 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 92834 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

11 27 31 36 67 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5
4 + 1 1160.4 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162460 ₫
2 + 1 162460 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 92834 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega Millions.

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

Jackpot giữa 0 ₫ và 17406375 triệu ₫

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38