Kết quả Hoa Kỳ Powerball

7948167.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020.

20 24 38 56 68 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23172.5 triệu ₫
4 + 1 1158.6 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162208 ₫
2 + 1 162208 ₫
1 + 1 92690 ₫
0 + 1 92690 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020.

39 41 53 55 68 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23172.5 triệu ₫
4 + 1 1158.6 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162208 ₫
2 + 1 162208 ₫
1 + 1 92690 ₫
0 + 1 92690 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020.

3 21 23 31 59 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23172.5 triệu ₫
4 + 1 1158.6 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162208 ₫
2 + 1 162208 ₫
1 + 1 92690 ₫
0 + 1 92690 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega MillionsLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38