Kết quả Hoa Kỳ Powerball

4490175 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

8 31 39 40 43 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23632.5 triệu ₫
4 + 1 1181.6 triệu ₫
4 2.4 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 165428 ₫
2 + 1 165428 ₫
1 + 1 94530 ₫
0 + 1 94530 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

33 35 45 48 60 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 1181.6 triệu ₫
4 2.4 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 165428 ₫
2 + 1 165428 ₫
1 + 1 94530 ₫
0 + 1 94530 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020.

7 40 48 55 66 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23632.5 triệu ₫
4 + 1 1181.6 triệu ₫
4 2.4 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 165428 ₫
2 + 1 165428 ₫
1 + 1 94530 ₫
0 + 1 94530 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega MillionsLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38