Kết quả Hoa Kỳ Powerball

1546.4 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021.

2021/29

 • 14
 • 16
 • 23
 • 50
 • 53
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.3 triệu VNĐ
3 + 1 2.3 triệu VNĐ
3 161560 VNĐ
2 + 1 161560 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 92320 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021.

2021/28

 • 27
 • 35
 • 39
 • 51
 • 66
 • 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.3 triệu VNĐ
3 + 1 2.3 triệu VNĐ
3 161560 VNĐ
2 + 1 161560 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 92320 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021.

2021/27

 • 1
 • 12
 • 17
 • 39
 • 53
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1.2 tỷ VNĐ
4 2.3 triệu VNĐ
3 + 1 2.3 triệu VNĐ
3 161560 VNĐ
2 + 1 161560 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 92320 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Powerball

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega Millions, Lottery USAUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38