Kết quả Hoa Kỳ Powerball

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Powerball Trực Tuyến

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022.

2022/145

 • 6
 • 13
 • 33
 • 36
 • 37
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

Kết quả Hoa Kỳ Powerball Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022.

2022/144

 • 4
 • 19
 • 24
 • 47
 • 66
 • 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022.

2022/143

 • 29
 • 30
 • 32
 • 48
 • 50
 • 20
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 *
3 + 1 *
3 *
2 + 1 *
1 + 1 *
0 + 1 *

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Powerball

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Mega Millions, Lotto AmericaUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Thông tin thêm về Multi-State Lottery Association