Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

22387.6 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021.

2021/6

 • 10
 • 19
 • 26
 • 28
 • 50
 • 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021.

2021/5

 • 3
 • 11
 • 12
 • 38
 • 43
 • 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021.

2021/4

 • 12
 • 14
 • 26
 • 28
 • 33
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

* không chiến thắng

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ PowerballLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37