Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

463600 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

2020/61

 • 12
 • 35
 • 46
 • 48
 • 69
 • 23
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 509960 triệu ₫
5 *
4 + 1 231.8 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 231800 ₫
2 + 1 231800 ₫
1 + 1 92720 ₫
0 + 1 46360 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/60

 • 17
 • 20
 • 27
 • 31
 • 34
 • 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23180 triệu ₫
4 + 1 231.8 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 231800 ₫
2 + 1 231800 ₫
1 + 1 92720 ₫
0 + 1 46360 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020.

2020/59

 • 8
 • 33
 • 39
 • 54
 • 58
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 2874320 triệu ₫
5 23180 triệu ₫
4 + 1 231.8 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 231800 ₫
2 + 1 231800 ₫
1 + 1 92720 ₫
0 + 1 46360 ₫

* không chiến thắng

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ PowerballLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37