Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

5268329.5 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Mega Millions trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

23 24 42 48 53 22
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 23208.5 triệu ₫
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019.

12 15 30 50 65 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 23208.5 triệu ₫
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019.

6 16 37 59 62 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 23208.5 triệu ₫
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Powerball.

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

Jackpot giữa 0 ₫ và 10304574 triệu ₫

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37