Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

2351.5 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021.

2021/95

 • 7
 • 27
 • 37
 • 42
 • 59
 • 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.5 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230541 VNĐ
2 + 1 230541 VNĐ
1 + 1 92216 VNĐ
0 + 1 46108 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021.

2021/94

 • 7
 • 24
 • 54
 • 57
 • 58
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 230.5 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230541 VNĐ
2 + 1 230541 VNĐ
1 + 1 92216 VNĐ
0 + 1 46108 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021.

2021/93

 • 5
 • 23
 • 52
 • 53
 • 59
 • 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 230.5 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230541 VNĐ
2 + 1 230541 VNĐ
1 + 1 92216 VNĐ
0 + 1 46108 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Mega Millions

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Powerball, Lottery USAUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37.

Thông tin thêm về Multi-State Lottery Association