Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024.

2024/40

 • 8
 • 17
 • 40
 • 60
 • 70
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 25.5 tỷ VNĐ
4 + 1 254.6 triệu VNĐ
4 12.7 triệu VNĐ
3 + 1 5.1 triệu VNĐ
3 254620 VNĐ
2 + 1 254620 VNĐ
1 + 1 101848 VNĐ
0 + 1 50924 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024.

2024/39

 • 13
 • 19
 • 43
 • 62
 • 64
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 25.5 tỷ VNĐ
4 + 1 254.6 triệu VNĐ
4 12.7 triệu VNĐ
3 + 1 5.1 triệu VNĐ
3 254620 VNĐ
2 + 1 254620 VNĐ
1 + 1 101848 VNĐ
0 + 1 50924 VNĐ

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024.

2024/38

 • 13
 • 22
 • 26
 • 32
 • 65
 • 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 254.6 triệu VNĐ
4 12.7 triệu VNĐ
3 + 1 5.1 triệu VNĐ
3 254620 VNĐ
2 + 1 254620 VNĐ
1 + 1 101848 VNĐ
0 + 1 50924 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Mega Millions

Còn được gọi là The Big Game.

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Powerball, Lotto AmericaUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Jackpot bắt đầu từ 509.2 tỷ VNĐ.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607300.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37.

Thông tin thêm về Multi-State Lottery Association