Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

1394190 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

2 9 43 49 63 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.4 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232365 ₫
2 + 1 232365 ₫
1 + 1 92946 ₫
0 + 1 46473 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

4 7 13 16 60 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23236.5 triệu ₫
4 + 1 232.4 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232365 ₫
2 + 1 232365 ₫
1 + 1 92946 ₫
0 + 1 46473 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

6 12 39 61 70 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23236.5 triệu ₫
4 + 1 232.4 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232365 ₫
2 + 1 232365 ₫
1 + 1 92946 ₫
0 + 1 46473 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ PowerballLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37