Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

2020/44

 • 9
 • 20
 • 23
 • 26
 • 29
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23265.5 triệu ₫
4 + 1 232.7 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232655 ₫
2 + 1 232655 ₫
1 + 1 93062 ₫
0 + 1 46531 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

2020/43

 • 10
 • 13
 • 32
 • 41
 • 51
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23265.5 triệu ₫
4 + 1 232.7 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232655 ₫
2 + 1 232655 ₫
1 + 1 93062 ₫
0 + 1 46531 ₫

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

2020/42

 • 34
 • 52
 • 58
 • 59
 • 62
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 232.7 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232655 ₫
2 + 1 232655 ₫
1 + 1 93062 ₫
0 + 1 46531 ₫

* không chiến thắng

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ PowerballLottery USA.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37