Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

1276467.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019.

11 38 44 48 70 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019.

10 17 39 42 59 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019.

12 20 31 43 45 20
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.1 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.6 triệu ₫
3 232085 ₫
2 + 1 232085 ₫
1 + 1 92834 ₫
0 + 1 46417 ₫

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Powerball.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37