Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

5077.6 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Hoa Kỳ Mega Millions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021.

2021/29

 • 22
 • 26
 • 27
 • 58
 • 66
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021.

2021/28

 • 1
 • 19
 • 20
 • 32
 • 42
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021.

2021/27

 • 10
 • 42
 • 48
 • 53
 • 62
 • 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 23.1 tỷ VNĐ
4 + 1 230.8 triệu VNĐ
4 11.5 triệu VNĐ
3 + 1 4.6 triệu VNĐ
3 230800 VNĐ
2 + 1 230800 VNĐ
1 + 1 92320 VNĐ
0 + 1 46160 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hoa Kỳ Mega Millions

Multistate US lottery. Similar to Hoa Kỳ Powerball, Lottery USAUS Lucky For Life.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association. Trang web chinh thưc: www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37