Kết quả Lô tô Úc

4330267922 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020.

2020/1255

 • 1
 • 5
 • 10
 • 12
 • 17
 • 20
 • 27
 • 13
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 27810306.7 triệu ₫
6 + 1 1618600 triệu ₫
6 182845.6 triệu ₫
5 + 1 70502.2 triệu ₫
5 19729.8 triệu ₫
4 + 1 34019.7 triệu ₫
3 + 1 8714.7 triệu ₫
2 + 1 5494 triệu ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020.

2020/1254

 • 9
 • 10
 • 21
 • 24
 • 25
 • 30
 • 32
 • 19
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 9397255313.6 triệu ₫
7 76018205.2 triệu ₫
6 + 1 2680138.1 triệu ₫
6 292942.6 triệu ₫
5 + 1 91991.1 triệu ₫
5 25602.7 triệu ₫
4 + 1 40379.7 triệu ₫
3 + 1 9932.6 triệu ₫
2 + 1 5900 triệu ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020.

2020/1253

 • 7
 • 8
 • 9
 • 18
 • 23
 • 30
 • 32
 • 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 29886616.1 triệu ₫
6 + 1 2767284.8 triệu ₫
6 251182.6 triệu ₫
5 + 1 94345.7 triệu ₫
5 23654.1 triệu ₫
4 + 1 40027.9 triệu ₫
3 + 1 9607.8 triệu ₫
2 + 1 5845.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66