Kết quả Lô tô Úc

679.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021.

2021/1314

 • 13
 • 15
 • 16
 • 20
 • 25
 • 28
 • 29
 • 11
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1.3 tỷ VNĐ
6 + 1 88.3 triệu VNĐ
6 8.6 triệu VNĐ
5 + 1 2.7 triệu VNĐ
5 769776 VNĐ
4 + 1 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 303622 VNĐ
2 + 1 182127 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021.

2021/1313

 • 3
 • 11
 • 16
 • 17
 • 25
 • 26
 • 32
 • 2
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1.7 tỷ VNĐ
6 + 1 72 triệu VNĐ
6 8.1 triệu VNĐ
5 + 1 3 triệu VNĐ
5 769546 VNĐ
4 + 1 1.3 triệu VNĐ
3 + 1 314227 VNĐ
2 + 1 189966 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 8 tháng 7, 2021.

2021/1312

 • 7
 • 8
 • 9
 • 15
 • 17
 • 19
 • 32
 • 6
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1.8 tỷ VNĐ
6 + 1 108.3 triệu VNĐ
6 7.5 triệu VNĐ
5 + 1 2.7 triệu VNĐ
5 683554 VNĐ
4 + 1 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 299012 VNĐ
2 + 1 185816 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.