Kết quả Lô tô Úc

327.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022.

2022/1385

 • 2
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 29
 • 34
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
3 + 1 *
2 + 1 *

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022.

2022/1384

 • 6
 • 9
 • 14
 • 25
 • 27
 • 31
 • 33
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
3 + 1 *
2 + 1 *

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022.

2022/1383

 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 14
 • 19
 • 33
 • 17
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
3 + 1 *
2 + 1 *

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.