Kết quả Lô tô Úc

187793.6 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019.

2 11 15 20 22 25 29 3
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 636.9 triệu ₫
6 + 1 21.4 triệu ₫
6 2.7 triệu ₫
5 + 1 1.6 triệu ₫
5 508034 ₫
4 + 1 1 triệu ₫
3 + 1 269915 ₫
2 + 1 166637 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019.

9 22 25 26 27 30 33 19
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 2685.1 triệu ₫
6 + 1 96.5 triệu ₫
6 9.4 triệu ₫
5 + 1 2.7 triệu ₫
5 758222 ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
3 + 1 275717 ₫
2 + 1 163620 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019.

4 5 8 17 18 26 31 9
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 788385.8 triệu ₫
7 1985.4 triệu ₫
6 + 1 81.8 triệu ₫
6 7.6 triệu ₫
5 + 1 2.5 triệu ₫
5 663067 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 273628 ₫
2 + 1 166405 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Lô tô Úc được tổ chức bởi Tatts tatts.com

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35

  • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66