Kết quả Lô tô Úc

1611937200 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

2020/1263

 • 3
 • 9
 • 19
 • 24
 • 27
 • 30
 • 35
 • 1
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 10746248000 triệu ₫
7 90422826.2 triệu ₫
6 + 1 2368204.4 triệu ₫
6 231662.2 triệu ₫
5 + 1 86802.8 triệu ₫
5 21197 triệu ₫
4 + 1 39492.5 triệu ₫
3 + 1 9940.3 triệu ₫
2 + 1 6071.6 triệu ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020.

2020/1262

 • 3
 • 7
 • 9
 • 16
 • 17
 • 28
 • 32
 • 6
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 52245033.9 triệu ₫
6 + 1 2082219.9 triệu ₫
6 203211.5 triệu ₫
5 + 1 85083.4 triệu ₫
5 21680.6 triệu ₫
4 + 1 38014.9 triệu ₫
3 + 1 9483.6 triệu ₫
2 + 1 5829.8 triệu ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020.

2020/1261

 • 11
 • 14
 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 34
 • 5
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 24484976.8 triệu ₫
6 + 1 2337980.6 triệu ₫
6 226342.8 triệu ₫
5 + 1 85083.4 triệu ₫
5 23292.5 triệu ₫
4 + 1 38579 triệu ₫
3 + 1 9483.6 triệu ₫
2 + 1 5722.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66