Kết quả Lô tô Úc

325899.1 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

2020/1276

 • 1
 • 2
 • 10
 • 16
 • 24
 • 28
 • 31
 • 19
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1155.5 triệu ₫
6 + 1 94.2 triệu ₫
6 9.1 triệu ₫
5 + 1 2.9 triệu ₫
5 763632 ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
3 + 1 297431 ₫
2 + 1 176882 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/1275

 • 1
 • 5
 • 6
 • 10
 • 16
 • 19
 • 31
 • 10
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1194.8 triệu ₫
6 + 1 49.8 triệu ₫
6 6.8 triệu ₫
5 + 1 2.4 triệu ₫
5 697561 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 286768 ₫
2 + 1 178505 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

2020/1274

 • 2
 • 7
 • 9
 • 15
 • 27
 • 31
 • 32
 • 7
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 657878.5 triệu ₫
7 461 triệu ₫
6 + 1 67.7 triệu ₫
6 7.6 triệu ₫
5 + 1 2.3 triệu ₫
5 649574 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 279581 ₫
2 + 1 171087 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66