Kết quả Lô tô Úc

628 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

2023/1427

 • 4
 • 10
 • 12
 • 13
 • 18
 • 20
 • 23
 • 5
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 79145.8 tỷ VNĐ
6 + 1 5788.1 tỷ VNĐ
6 283.6 tỷ VNĐ
5 + 1 99.4 tỷ VNĐ
5 24.9 tỷ VNĐ
4 + 1 42.8 tỷ VNĐ
3 + 1 11.5 tỷ VNĐ
2 + 1 7 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023.

2023/1426

 • 2
 • 5
 • 6
 • 10
 • 17
 • 19
 • 31
 • 10
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 244557.4 tỷ VNĐ
6 + 1 5961.7 tỷ VNĐ
6 295.4 tỷ VNĐ
5 + 1 95.4 tỷ VNĐ
5 25.5 tỷ VNĐ
4 + 1 42.8 tỷ VNĐ
3 + 1 11.5 tỷ VNĐ
2 + 1 7 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023.

2023/1425

 • 11
 • 14
 • 18
 • 20
 • 24
 • 27
 • 29
 • 19
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 11100.4 tỷ VNĐ
6 294 tỷ VNĐ
5 + 1 99.1 tỷ VNĐ
5 26.4 tỷ VNĐ
4 + 1 42.9 tỷ VNĐ
3 + 1 11.5 tỷ VNĐ
2 + 1 6.8 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078440.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.