Kết quả Lô tô Úc

126.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023.

2023/1401

 • 4
 • 5
 • 7
 • 18
 • 19
 • 25
 • 26
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 5880993.6 tỷ VNĐ
7 8164.8 tỷ VNĐ
6 + 1 2851.2 tỷ VNĐ
6 257 tỷ VNĐ
5 + 1 87.3 tỷ VNĐ
5 22.5 tỷ VNĐ
4 + 1 38.2 tỷ VNĐ
3 + 1 9.6 tỷ VNĐ
2 + 1 5.9 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023.

2023/1400

 • 3
 • 17
 • 22
 • 28
 • 29
 • 32
 • 34
 • 18
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 138954.1 tỷ VNĐ
6 + 1 2739.2 tỷ VNĐ
6 252.7 tỷ VNĐ
5 + 1 96 tỷ VNĐ
5 24.9 tỷ VNĐ
4 + 1 42.9 tỷ VNĐ
3 + 1 10.5 tỷ VNĐ
2 + 1 6.2 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023.

2023/1399

 • 7
 • 10
 • 17
 • 20
 • 27
 • 30
 • 33
 • 1
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 2559507.5 tỷ VNĐ
7 21959.6 tỷ VNĐ
6 + 1 1872.5 tỷ VNĐ
6 152 tỷ VNĐ
5 + 1 85.1 tỷ VNĐ
5 20.6 tỷ VNĐ
4 + 1 41.3 tỷ VNĐ
3 + 1 10.3 tỷ VNĐ
2 + 1 6.4 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.