Kết quả Lô tô Úc

128.7 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022.

2022/1370

 • 1
 • 2
 • 4
 • 20
 • 22
 • 23
 • 27
 • 20
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1.8 tỷ VNĐ
6 + 1 102.5 triệu VNĐ
6 8.3 triệu VNĐ
5 + 1 2.6 triệu VNĐ
5 731906 VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
3 + 1 279234 VNĐ
2 + 1 171566 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022.

2022/1369

 • 5
 • 9
 • 18
 • 22
 • 23
 • 28
 • 30
 • 3
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 332.4 tỷ VNĐ
7 339.5 triệu VNĐ
6 + 1 95.1 triệu VNĐ
6 7.9 triệu VNĐ
5 + 1 2.7 triệu VNĐ
5 717160 VNĐ
4 + 1 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 290000 VNĐ
2 + 1 176949 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022.

2022/1368

 • 6
 • 11
 • 13
 • 17
 • 21
 • 23
 • 32
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 1.5 tỷ VNĐ
6 + 1 92 triệu VNĐ
6 7.5 triệu VNĐ
5 + 1 2.5 triệu VNĐ
5 633132 VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
3 + 1 290000 VNĐ
2 + 1 179992 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.