Kết quả Lô tô Úc

183216.6 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

1 3 12 13 21 26 31 19
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 3733.5 triệu ₫
6 + 1 65.2 triệu ₫
6 5.7 triệu ₫
5 + 1 2.3 triệu ₫
5 599037 ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
3 + 1 275353 ₫
2 + 1 166838 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020.

2 5 7 14 25 29 32 3
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 1264.1 triệu ₫
6 + 1 53.3 triệu ₫
6 6.8 triệu ₫
5 + 1 2.2 triệu ₫
5 646672 ₫
4 + 1 1 triệu ₫
3 + 1 276514 ₫
2 + 1 170324 ₫

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020.

1 2 3 11 15 26 35 17
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 938430.7 triệu ₫
7 3924 triệu ₫
6 + 1 92.2 triệu ₫
6 7.8 triệu ₫
5 + 1 2.7 triệu ₫
5 704531 ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
3 + 1 281626 ₫
2 + 1 169626 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35

  • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66