Kết quả Lô tô Úc

143.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021.

2021/1288

 • 6
 • 15
 • 19
 • 22
 • 27
 • 29
 • 35
 • 14
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 179.1 tỷ VNĐ
7 346 triệu VNĐ
6 + 1 99.2 triệu VNĐ
6 8.1 triệu VNĐ
5 + 1 2.9 triệu VNĐ
5 751946 VNĐ
4 + 1 1.3 triệu VNĐ
3 + 1 328659 VNĐ
2 + 1 200565 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021.

2021/1287

 • 1
 • 2
 • 17
 • 20
 • 26
 • 27
 • 31
 • 14
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 819.7 triệu VNĐ
6 + 1 91.1 triệu VNĐ
6 11.8 triệu VNĐ
5 + 1 3.3 triệu VNĐ
5 842420 VNĐ
4 + 1 1.4 triệu VNĐ
3 + 1 335583 VNĐ
2 + 1 199180 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021.

2021/1286

 • 2
 • 3
 • 7
 • 17
 • 20
 • 22
 • 23
 • 5
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 3.5 tỷ VNĐ
6 + 1 76.2 triệu VNĐ
6 7.3 triệu VNĐ
5 + 1 2.5 triệu VNĐ
5 614159 VNĐ
4 + 1 1.1 triệu VNĐ
3 + 1 299578 VNĐ
2 + 1 189256 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66