Kết quả Lô tô Úc

67.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024.

2024/1466

 • 1
 • 11
 • 17
 • 20
 • 23
 • 30
 • 32
 • 16
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 25908100 tỷ VNĐ
7 16850.8 tỷ VNĐ
6 + 1 5286.4 tỷ VNĐ
6 239.2 tỷ VNĐ
5 + 1 117.6 tỷ VNĐ
5 29.1 tỷ VNĐ
4 + 1 51.3 tỷ VNĐ
3 + 1 13.5 tỷ VNĐ
2 + 1 8 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024.

2024/1465

 • 2
 • 6
 • 9
 • 17
 • 25
 • 26
 • 32
 • 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 169854.5 tỷ VNĐ
6 + 1 6497.6 tỷ VNĐ
6 329.4 tỷ VNĐ
5 + 1 110.1 tỷ VNĐ
5 28.3 tỷ VNĐ
4 + 1 48.3 tỷ VNĐ
3 + 1 13.1 tỷ VNĐ
2 + 1 7.9 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024.

2024/1464

 • 2
 • 3
 • 5
 • 14
 • 18
 • 20
 • 30
 • 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 53978.3 tỷ VNĐ
6 + 1 6100.7 tỷ VNĐ
6 298 tỷ VNĐ
5 + 1 106.4 tỷ VNĐ
5 28.5 tỷ VNĐ
4 + 1 49.7 tỷ VNĐ
3 + 1 13 tỷ VNĐ
2 + 1 7.8 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078440.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.