Kết quả Lô tô Úc

879.7 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021.

2021/1299

 • 3
 • 4
 • 12
 • 13
 • 14
 • 21
 • 24
 • 6
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 4.2 tỷ VNĐ
6 + 1 91.9 triệu VNĐ
6 8.8 triệu VNĐ
5 + 1 2.9 triệu VNĐ
5 774796 VNĐ
4 + 1 1.3 triệu VNĐ
3 + 1 318042 VNĐ
2 + 1 191795 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021.

2021/1298

 • 1
 • 7
 • 13
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 2.5 tỷ VNĐ
6 + 1 96.9 triệu VNĐ
6 7.7 triệu VNĐ
5 + 1 2.8 triệu VNĐ
5 712941 VNĐ
4 + 1 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 311118 VNĐ
2 + 1 190872 VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021.

2021/1297

 • 10
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 21
 • 25
 • 5
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 243.4 triệu VNĐ
6 8.2 triệu VNĐ
5 + 1 3 triệu VNĐ
5 820494 VNĐ
4 + 1 1.3 triệu VNĐ
3 + 1 318504 VNĐ
2 + 1 189718 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078443
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490400
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66