Kết quả Lô tô Úc

193.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

2024/1449

 • 5
 • 6
 • 7
 • 12
 • 27
 • 28
 • 33
 • 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 162332.2 tỷ VNĐ
6 + 1 9173.6 tỷ VNĐ
6 361.1 tỷ VNĐ
5 + 1 115.7 tỷ VNĐ
5 27.9 tỷ VNĐ
4 + 1 46.2 tỷ VNĐ
3 + 1 12 tỷ VNĐ
2 + 1 7.3 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024.

2024/1448

 • 5
 • 10
 • 15
 • 18
 • 19
 • 34
 • 35
 • 20
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 2979226.8 tỷ VNĐ
7 8236.6 tỷ VNĐ
6 + 1 4995.2 tỷ VNĐ
6 260.4 tỷ VNĐ
5 + 1 112.1 tỷ VNĐ
5 29 tỷ VNĐ
4 + 1 46.1 tỷ VNĐ
3 + 1 12.4 tỷ VNĐ
2 + 1 7.3 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Úc Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024.

2024/1447

 • 6
 • 7
 • 12
 • 16
 • 20
 • 25
 • 26
 • 2
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 3095709.1 tỷ VNĐ
7 85411.1 tỷ VNĐ
6 + 1 7323.2 tỷ VNĐ
6 302.7 tỷ VNĐ
5 + 1 113.5 tỷ VNĐ
5 28.4 tỷ VNĐ
4 + 1 47.8 tỷ VNĐ
3 + 1 12.7 tỷ VNĐ
2 + 1 7.5 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Úc

Trong Lô tô Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Lô tô Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 134490000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7078440.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 686176.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36115.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 16943.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1173.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 892.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 66.