Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

15825.9 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019.

5 17 18 21 41 43 8 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 165.9 triệu ₫
5 9 triệu ₫
4 512676 ₫
3 + 1 246474 ₫
2 + 2 167797 ₫
1 + 2 167797 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019.

5 6 10 14 33 37 20 22
Kết quả Giá trị giải
6 15967.3 triệu ₫
5 + 1 71.5 triệu ₫
5 8.9 triệu ₫
4 462313 ₫
3 + 1 227443 ₫
2 + 2 188453 ₫
1 + 2 188453 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019.

18 25 30 38 43 45 12 37
Kết quả Giá trị giải
6 15871.6 triệu ₫
5 + 1 194.1 triệu ₫
5 8.4 triệu ₫
4 525440 ₫
3 + 1 295908 ₫
2 + 2 235798 ₫
1 + 2 235798 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144