Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

16543.7 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/4018

 • 1
 • 13
 • 16
 • 25
 • 39
 • 45
 • 10
 • 30
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 68.9 triệu ₫
5 7.2 triệu ₫
4 408611 ₫
3 + 1 239418 ₫
2 + 2 165947 ₫
1 + 2 165947 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

2020/4016

 • 2
 • 5
 • 9
 • 10
 • 28
 • 33
 • 30
 • 40
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 51.4 triệu ₫
5 6.2 triệu ₫
4 333285 ₫
3 + 1 227135 ₫
2 + 2 194687 ₫
1 + 2 194687 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020.

2020/4014

 • 5
 • 7
 • 22
 • 28
 • 37
 • 39
 • 14
 • 24
Kết quả Giá trị giải
6 16665.4 triệu ₫
5 + 1 59 triệu ₫
5 9.7 triệu ₫
4 425066 ₫
3 + 1 235015 ₫
2 + 2 185880 ₫
1 + 2 185880 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144