Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

541283490.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

2020/3978

 • 9
 • 10
 • 19
 • 30
 • 41
 • 45
 • 22
 • 28
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 3377554.9 triệu ₫
5 281278 triệu ₫
4 14533.5 triệu ₫
3 + 1 7767.4 triệu ₫
2 + 2 6089.4 triệu ₫
1 + 2 6089.4 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020.

2020/3976

 • 8
 • 16
 • 17
 • 24
 • 36
 • 40
 • 4
 • 41
Kết quả Giá trị giải
6 541283490.3 triệu ₫
5 + 1 2615536 triệu ₫
5 204442.8 triệu ₫
4 11881.2 triệu ₫
3 + 1 7821.5 triệu ₫
2 + 2 7442.6 triệu ₫
1 + 2 7442.6 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020.

2020/3974

 • 13
 • 16
 • 20
 • 21
 • 39
 • 40
 • 18
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 541283490.3 triệu ₫
5 + 1 4607080.3 triệu ₫
5 275405 triệu ₫
4 14912.4 triệu ₫
3 + 1 8389.9 triệu ₫
2 + 2 7226.1 triệu ₫
1 + 2 7226.1 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144