Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024.

2024/4392

 • 3
 • 9
 • 25
 • 30
 • 31
 • 35
 • 15
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 648313.4 tỷ VNĐ
5 + 1 2847.2 tỷ VNĐ
5 295.1 tỷ VNĐ
4 17.5 tỷ VNĐ
3 + 1 10.2 tỷ VNĐ
2 + 2 *
1 + 2 9.8 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024.

2024/4390

 • 6
 • 8
 • 34
 • 37
 • 39
 • 45
 • 22
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 648313.4 tỷ VNĐ
5 + 1 6090.2 tỷ VNĐ
5 377 tỷ VNĐ
4 22 tỷ VNĐ
3 + 1 11.4 tỷ VNĐ
2 + 2 8.9 tỷ VNĐ
1 + 2 8.9 tỷ VNĐ

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024.

2024/4388

 • 1
 • 2
 • 21
 • 26
 • 32
 • 40
 • 14
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 5286.8 tỷ VNĐ
5 314.7 tỷ VNĐ
4 18 tỷ VNĐ
3 + 1 10.6 tỷ VNĐ
2 + 2 8.3 tỷ VNĐ
1 + 2 8.3 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.