Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

15857.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019.

7 14 16 28 32 42 1 43
Kết quả Giá trị giải
6 15797.9 triệu ₫
5 + 1 111.8 triệu ₫
5 7.2 triệu ₫
4 343648 ₫
3 + 1 266252 ₫
2 + 2 251190 ₫
1 + 2 251190 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019.

11 21 25 29 41 43 1 31
Kết quả Giá trị giải
6 15703.2 triệu ₫
5 + 1 173.3 triệu ₫
5 8.2 triệu ₫
4 437265 ₫
3 + 1 230103 ₫
2 + 2 208089 ₫
1 + 2 208089 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019.

8 19 28 39 42 45 35 40
Kết quả Giá trị giải
6 15775.7 triệu ₫
5 + 1 75.1 triệu ₫
5 8.5 triệu ₫
4 502380 ₫
3 + 1 266715 ₫
2 + 2 225700 ₫
1 + 2 225700 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144