Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

16569.7 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020.

2020/3996

 • 1
 • 4
 • 12
 • 17
 • 24
 • 40
 • 8
 • 15
Kết quả Giá trị giải
6 16490.1 triệu ₫
5 + 1 62.7 triệu ₫
5 6.6 triệu ₫
4 377545 ₫
3 + 1 195378 ₫
2 + 2 168957 ₫
1 + 2 168957 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020.

2020/3994

 • 5
 • 12
 • 34
 • 37
 • 44
 • 45
 • 35
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 169.7 triệu ₫
5 12.9 triệu ₫
4 716617 ₫
3 + 1 424593 ₫
2 + 2 335827 ₫
1 + 2 335827 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020.

2020/3992

 • 2
 • 3
 • 7
 • 14
 • 18
 • 35
 • 5
 • 16
Kết quả Giá trị giải
6 16267.6 triệu ₫
5 + 1 97.8 triệu ₫
5 6.8 triệu ₫
4 363639 ₫
3 + 1 193524 ₫
2 + 2 176605 ₫
1 + 2 176605 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc

Trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Hai của Châu Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144