Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

541283490.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Châu Úc Wednesday Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

2020/3979

 • 1
 • 13
 • 24
 • 28
 • 35
 • 41
 • 17
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 541283490.3 triệu ₫
5 + 1 3451548.3 triệu ₫
5 263036.7 triệu ₫
4 15183 triệu ₫
3 + 1 8687.6 triệu ₫
2 + 2 7280.3 triệu ₫
1 + 2 7280.3 triệu ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020.

2020/3977

 • 8
 • 9
 • 19
 • 23
 • 31
 • 35
 • 6
 • 40
Kết quả Giá trị giải
6 433026792.2 triệu ₫
5 + 1 4217329.1 triệu ₫
5 216838.2 triệu ₫
4 12205.9 triệu ₫
3 + 1 7578 triệu ₫
2 + 2 7117.9 triệu ₫
1 + 2 7117.9 triệu ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020.

2020/3975

 • 4
 • 15
 • 16
 • 17
 • 20
 • 44
 • 41
 • 45
Kết quả Giá trị giải
6 541283490.3 triệu ₫
5 + 1 5032393.8 triệu ₫
5 235214.7 triệu ₫
4 13288.5 triệu ₫
3 + 1 9310.1 triệu ₫
2 + 2 6847.2 triệu ₫
1 + 2 6847.2 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144