Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

15230.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Châu Úc Wednesday Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

12 16 20 26 31 45 24 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 202.1 triệu ₫
5 12.6 triệu ₫
4 658058 ₫
3 + 1 391303 ₫
2 + 2 365510 ₫
1 + 2 365510 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

2 7 18 21 36 43 9 25
Kết quả Giá trị giải
6 15514.4 triệu ₫
5 + 1 92.8 triệu ₫
5 6 triệu ₫
4 393394 ₫
3 + 1 223303 ₫
2 + 2 182407 ₫
1 + 2 182407 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020.

5 11 14 37 41 45 13 39
Kết quả Giá trị giải
6 15655.7 triệu ₫
5 + 1 118.6 triệu ₫
5 10.2 triệu ₫
4 494008 ₫
3 + 1 262340 ₫
2 + 2 225394 ₫
1 + 2 225394 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144