Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

16493.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Châu Úc Wednesday Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/4019

 • 6
 • 17
 • 36
 • 38
 • 40
 • 45
 • 26
 • 30
Kết quả Giá trị giải
6 16481.1 triệu ₫
5 + 1 88.7 triệu ₫
5 9.1 triệu ₫
4 480459 ₫
3 + 1 274416 ₫
2 + 2 200249 ₫
1 + 2 200249 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/4017

 • 10
 • 17
 • 18
 • 34
 • 40
 • 41
 • 5
 • 36
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 91 triệu ₫
5 10.3 triệu ₫
4 496451 ₫
3 + 1 272330 ₫
2 + 2 207666 ₫
1 + 2 207666 ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020.

2020/4015

 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 13
 • 17
 • 19
 • 35
Kết quả Giá trị giải
6 16546.6 triệu ₫
5 + 1 63.6 triệu ₫
5 4.3 triệu ₫
4 271403 ₫
3 + 1 186111 ₫
2 + 2 187038 ₫
1 + 2 187038 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144