Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

17.6 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Châu Úc Wednesday Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021.

2021/4067

 • 10
 • 11
 • 16
 • 17
 • 20
 • 24
 • 5
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 14.1 tỷ VNĐ
5 + 1 36.6 triệu VNĐ
5 5 triệu VNĐ
4 345277 VNĐ
3 + 1 178408 VNĐ
2 + 2 144019 VNĐ
1 + 2 144019 VNĐ

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021.

2021/4065

 • 11
 • 16
 • 23
 • 29
 • 39
 • 41
 • 2
 • 31
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 107.7 triệu VNĐ
5 7 triệu VNĐ
4 424903 VNĐ
3 + 1 255726 VNĐ
2 + 2 219029 VNĐ
1 + 2 219029 VNĐ

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021.

2021/4063

 • 5
 • 6
 • 17
 • 29
 • 30
 • 37
 • 8
 • 18
Kết quả Giá trị giải
6 17.5 tỷ VNĐ
5 + 1 377.6 triệu VNĐ
5 17.4 triệu VNĐ
4 928278 VNĐ
3 + 1 485142 VNĐ
2 + 2 351970 VNĐ
1 + 2 351970 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Châu Úc Wednesday Lotto

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144