Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto

537312400 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Châu Úc Wednesday Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/3995

 • 4
 • 8
 • 18
 • 20
 • 21
 • 45
 • 17
 • 27
Kết quả Giá trị giải
6 537312400 triệu ₫
5 + 1 6595456 triệu ₫
5 248104 triệu ₫
4 13110.4 triệu ₫
3 + 1 7065.7 triệu ₫
2 + 2 5238.8 triệu ₫
1 + 2 5238.8 triệu ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020.

2020/3993

 • 1
 • 4
 • 7
 • 8
 • 39
 • 40
 • 17
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 537312400 triệu ₫
5 + 1 2602123.4 triệu ₫
5 220674.2 triệu ₫
4 11686.5 triệu ₫
3 + 1 7200 triệu ₫
2 + 2 6689.5 triệu ₫
1 + 2 6689.5 triệu ₫

Kết quả Châu Úc Wednesday Lotto Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020.

2020/3991

 • 1
 • 5
 • 9
 • 14
 • 32
 • 35
 • 24
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 2470105.7 triệu ₫
5 256647.3 triệu ₫
4 13594 triệu ₫
3 + 1 8113.4 triệu ₫
2 + 2 7011.9 triệu ₫
1 + 2 7011.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Wednesday Lotto

Trong Châu Úc Wednesday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Châu Úc Wednesday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144