Kết quả Châu-úc Set for Life

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 11
 • 21
 • 37
 • 38
 • 42
 • 43
 • 44
 • 01
 • 32

Kết quả Châu-úc Set for Life Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 13
 • 15
 • 26
 • 27
 • 33
 • 39
 • 37
 • 06

Kết quả Châu-úc Set for Life Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 01
 • 02
 • 12
 • 17
 • 23
 • 25
 • 28
 • 40
 • 19

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Châu-úc Set for Life Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 44 và 2 số phụ.