Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

325864 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/4097

 • 3
 • 23
 • 30
 • 31
 • 38
 • 45
 • 19
 • 40
Kết quả Giá trị giải
6 26714.5 triệu ₫
5 + 1 198.5 triệu ₫
5 18.5 triệu ₫
4 492343 ₫
3 + 1 273060 ₫
3 147193 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/4095

 • 5
 • 8
 • 12
 • 14
 • 16
 • 38
 • 3
 • 17
Kết quả Giá trị giải
6 15243.7 triệu ₫
5 + 1 130.7 triệu ₫
5 13.8 triệu ₫
4 403796 ₫
3 + 1 223223 ₫
3 129576 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

2020/4093

 • 5
 • 12
 • 24
 • 26
 • 34
 • 37
 • 2
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 21704.6 triệu ₫
5 + 1 185.8 triệu ₫
5 15.4 triệu ₫
4 444824 ₫
3 + 1 254285 ₫
3 141862 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144