Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

62500.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

4 12 20 33 34 36 10 23
Kết quả Giá trị giải
6 15300.9 triệu ₫
5 + 1 180.3 triệu ₫
5 18.8 triệu ₫
4 464622 ₫
3 + 1 350614 ₫
2 + 2 194115 ₫
1 + 2 194115 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

4 11 18 20 22 41 12 44
Kết quả Giá trị giải
6 31447.3 triệu ₫
5 + 1 142.4 triệu ₫
5 15.2 triệu ₫
4 471820 ₫
3 + 1 331342 ₫
2 + 2 230802 ₫
1 + 2 230802 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

14 29 32 33 40 43 12 24
Kết quả Giá trị giải
6 9351.1 triệu ₫
5 + 1 185.1 triệu ₫
5 21.2 triệu ₫
4 623908 ₫
3 + 1 411682 ₫
2 + 2 219192 ₫
1 + 2 219192 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Lô tô Thứ Bảy của Úc được tổ chức bởi Tatts tatts.com

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144