Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

82.1 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021.

2021/4211

 • 3
 • 5
 • 27
 • 34
 • 41
 • 45
 • 10
 • 24
Kết quả Giá trị giải
6 32.8 tỷ VNĐ
5 + 1 197.9 triệu VNĐ
5 17.5 triệu VNĐ
4 460621 VNĐ
3 + 1 265122 VNĐ
3 141322 VNĐ

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021.

2021/4209

 • 9
 • 17
 • 20
 • 21
 • 25
 • 33
 • 4
 • 19
Kết quả Giá trị giải
6 13.9 tỷ VNĐ
5 + 1 132.1 triệu VNĐ
5 11.2 triệu VNĐ
4 334515 VNĐ
3 + 1 223625 VNĐ
3 132561 VNĐ

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021.

2021/4207

 • 17
 • 22
 • 26
 • 29
 • 32
 • 40
 • 12
 • 21
Kết quả Giá trị giải
6 50.7 tỷ VNĐ
5 + 1 185 triệu VNĐ
5 12.7 triệu VNĐ
4 405521 VNĐ
3 + 1 245987 VNĐ
3 138555 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Thứ Bảy của Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.