Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

84.7 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

2024/4477

 • 12
 • 23
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 8
 • 30
Kết quả Giá trị giải
6 350441.2 tỷ VNĐ
5 + 1 6955.4 tỷ VNĐ
5 587.8 tỷ VNĐ
4 17.8 tỷ VNĐ
3 + 1 11.2 tỷ VNĐ
3 6.2 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024.

2024/4475

 • 3
 • 13
 • 14
 • 24
 • 30
 • 32
 • 33
 • 40
Kết quả Giá trị giải
6 1622367.5 tỷ VNĐ
5 + 1 6461 tỷ VNĐ
5 595 tỷ VNĐ
4 16.4 tỷ VNĐ
3 + 1 10.7 tỷ VNĐ
3 5.4 tỷ VNĐ

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024.

2024/4473

 • 5
 • 21
 • 22
 • 28
 • 39
 • 42
 • 13
 • 29
Kết quả Giá trị giải
6 678801.2 tỷ VNĐ
5 + 1 6617.4 tỷ VNĐ
5 609.1 tỷ VNĐ
4 18 tỷ VNĐ
3 + 1 10.6 tỷ VNĐ
3 5.8 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lô tô Thứ Bảy của Úc

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.