Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

60921 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

8 11 15 16 23 29 7 25
Kết quả Giá trị giải
6 9884.9 triệu ₫
5 + 1 79.6 triệu ₫
5 11.4 triệu ₫
4 370622 ₫
3 + 1 248398 ₫
2 + 2 149875 ₫
1 + 2 149875 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

3 4 11 21 24 39 34 40
Kết quả Giá trị giải
6 39008.3 triệu ₫
5 + 1 137.5 triệu ₫
5 17.8 triệu ₫
4 495402 ₫
3 + 1 358074 ₫
2 + 2 218423 ₫
1 + 2 218423 ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020.

17 19 24 36 38 44 2 39
Kết quả Giá trị giải
6 17122.4 triệu ₫
5 + 1 180.7 triệu ₫
5 16 triệu ₫
4 576033 ₫
3 + 1 399203 ₫
2 + 2 237245 ₫
1 + 2 237245 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144