Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

2149249600 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/4073

 • 8
 • 9
 • 23
 • 29
 • 38
 • 42
 • 13
 • 17
Kết quả Giá trị giải
6 478119019.5 triệu ₫
5 + 1 3985810.2 triệu ₫
5 597921.2 triệu ₫
4 18080.6 triệu ₫
3 + 1 11095.5 triệu ₫
2 + 2 5883.6 triệu ₫
1 + 2 5883.6 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/4071

 • 6
 • 9
 • 16
 • 32
 • 37
 • 44
 • 11
 • 12
Kết quả Giá trị giải
6 1074624800 triệu ₫
5 + 1 4558934.5 triệu ₫
5 620085.4 triệu ₫
4 18886.5 triệu ₫
3 + 1 12089.5 triệu ₫
2 + 2 6582.1 triệu ₫
1 + 2 6582.1 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020.

2020/4069

 • 2
 • 18
 • 21
 • 22
 • 35
 • 43
 • 10
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 566276644 triệu ₫
5 + 1 5601804.2 triệu ₫
5 637789.8 triệu ₫
4 18564.1 triệu ₫
3 + 1 12438.8 triệu ₫
2 + 2 7334.3 triệu ₫
1 + 2 7334.3 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144