Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc

2165133961 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lô tô Thứ Bảy của Úc Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/4055

 • 3
 • 15
 • 19
 • 22
 • 25
 • 44
 • 1
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 272019852.9 triệu ₫
5 + 1 4927763.7 triệu ₫
5 553841.3 triệu ₫
4 17050.4 triệu ₫
3 + 1 12233 triệu ₫
2 + 2 8011 triệu ₫
1 + 2 8011 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

2020/4053

 • 1
 • 21
 • 25
 • 30
 • 32
 • 45
 • 31
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 666949808.6 triệu ₫
5 + 1 6027732.9 triệu ₫
5 614681.5 triệu ₫
4 18674.3 triệu ₫
3 + 1 14046.3 triệu ₫
2 + 2 8146.3 triệu ₫
1 + 2 8146.3 triệu ₫

Kết quả Lô tô Thứ Bảy của Úc Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020.

2020/4051

 • 4
 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 26
 • 15
 • 25
Kết quả Giá trị giải
6 222254633.1 triệu ₫
5 + 1 3601808.6 triệu ₫
5 410211.7 triệu ₫
4 13938 triệu ₫
3 + 1 10392.6 triệu ₫
2 + 2 6495.4 triệu ₫
1 + 2 6495.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Lô tô Thứ Bảy của Úc

Trong Lô tô Thứ Bảy của Úc Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lô tô Thứ Bảy của Úc là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 297
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 144