Kết quả Australia Oz Lotto

35.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021.

2021/1417

 • 7
 • 23
 • 30
 • 33
 • 34
 • 36
 • 45
 • 16
 • 40
Kết quả Giá trị giải
7 615.8 tỷ VNĐ
6 + 1 821.9 triệu VNĐ
6 75 triệu VNĐ
5 + 1 7 triệu VNĐ
5 946511 VNĐ
4 457446 VNĐ
3 + 1 291962 VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021.

2021/1416

 • 9
 • 15
 • 19
 • 26
 • 30
 • 43
 • 44
 • 31
 • 33
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 664.8 triệu VNĐ
6 82.6 triệu VNĐ
5 + 1 6.7 triệu VNĐ
5 893427 VNĐ
4 459984 VNĐ
3 + 1 290116 VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021.

2021/1415

 • 4
 • 6
 • 18
 • 21
 • 25
 • 30
 • 39
 • 10
 • 40
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 785.8 triệu VNĐ
6 68.6 triệu VNĐ
5 + 1 7.4 triệu VNĐ
5 870808 VNĐ
4 444059 VNĐ
3 + 1 280422 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Oz Lotto

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87