Kết quả Australia Oz Lotto

357.5 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021.

2021/1405

 • 13
 • 14
 • 16
 • 18
 • 21
 • 28
 • 42
 • 5
 • 33
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 715.2 triệu VNĐ
6 76.7 triệu VNĐ
5 + 1 6.1 triệu VNĐ
5 831342 VNĐ
4 429519 VNĐ
3 + 1 274652 VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021.

2021/1404

 • 2
 • 9
 • 14
 • 19
 • 28
 • 29
 • 44
 • 12
 • 35
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 133.2 triệu VNĐ
5 + 1 5.5 triệu VNĐ
5 811724 VNĐ
4 417056 VNĐ
3 + 1 268190 VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021.

2021/1403

 • 6
 • 9
 • 11
 • 20
 • 33
 • 42
 • 45
 • 22
 • 31
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 972.8 triệu VNĐ
6 67.9 triệu VNĐ
5 + 1 6.4 triệu VNĐ
5 911198 VNĐ
4 459523 VNĐ
3 + 1 282268 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87