Kết quả Australia Oz Lotto

49.2 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024.

2024/1573

 • 1
 • 2
 • 4
 • 18
 • 28
 • 37
 • 47
 • 11
 • 24
 • 27
Kết quả Giá trị giải
7 31343820.3 tỷ VNĐ
6 + 1 31319.6 tỷ VNĐ
6 3343.2 tỷ VNĐ
5 + 1 244.3 tỷ VNĐ
5 34.7 tỷ VNĐ
4 16.5 tỷ VNĐ
3 + 1 10 tỷ VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024.

2024/1572

 • 2
 • 15
 • 21
 • 22
 • 41
 • 43
 • 47
 • 6
 • 23
 • 28
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 38203.1 tỷ VNĐ
6 2866.6 tỷ VNĐ
5 + 1 285 tỷ VNĐ
5 37 tỷ VNĐ
4 18.1 tỷ VNĐ
3 + 1 10.8 tỷ VNĐ

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024.

2024/1571

 • 6
 • 8
 • 9
 • 23
 • 25
 • 33
 • 47
 • 3
 • 32
 • 37
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 24407 tỷ VNĐ
6 3375.4 tỷ VNĐ
5 + 1 259.9 tỷ VNĐ
5 35.1 tỷ VNĐ
4 16.5 tỷ VNĐ
3 + 1 10 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Oz Lotto

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379600.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87.