Kết quả Australia Oz Lotto

2706417451.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

2020/1372

 • 6
 • 11
 • 18
 • 20
 • 26
 • 28
 • 42
 • 37
 • 45
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 14636657.4 triệu ₫
6 2152440.9 triệu ₫
5 + 1 205958.4 triệu ₫
5 24709.6 triệu ₫
4 12963.7 triệu ₫
3 + 1 9201.8 triệu ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

2020/1371

 • 3
 • 5
 • 12
 • 22
 • 24
 • 27
 • 30
 • 28
 • 39
Kết quả Giá trị giải
7 1353017327.8 triệu ₫
6 + 1 *
6 2285623.7 triệu ₫
5 + 1 184063.5 triệu ₫
5 18917.9 triệu ₫
4 11123.4 triệu ₫
3 + 1 8146.3 triệu ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020.

2020/1370

 • 11
 • 19
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 45
 • 33
 • 41
Kết quả Giá trị giải
7 9157107466.8 triệu ₫
6 + 1 21120448.8 triệu ₫
6 2454693.6 triệu ₫
5 + 1 225877.6 triệu ₫
5 24980.2 triệu ₫
4 13044.9 triệu ₫
3 + 1 8714.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87