Kết quả Australia Oz Lotto

48.5 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022.

2022/1503

 • 2
 • 5
 • 11
 • 24
 • 32
 • 34
 • 44
 • 20
 • 39
 • 46
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 + 1 *

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022.

2022/1502

 • 3
 • 9
 • 11
 • 15
 • 20
 • 24
 • 40
 • 26
 • 28
 • 45
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 + 1 *

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022.

2022/1501

 • 1
 • 12
 • 15
 • 19
 • 22
 • 27
 • 40
 • 23
 • 33
 • 35
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 + 1 *

* không chiến thắng

Thông tin v? Oz Lotto

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87.