Kết quả Australia Oz Lotto

781259.6 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Australia Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019.

5 12 14 18 35 37 40 10 16
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 605.7 triệu ₫
6 72.1 triệu ₫
5 + 1 6.3 triệu ₫
5 825685 ₫
4 411682 ₫
3 + 1 253093 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019.

7 10 12 27 28 37 42 21 22
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 384.4 triệu ₫
6 65.5 triệu ₫
5 + 1 4.4 triệu ₫
5 733968 ₫
4 364314 ₫
3 + 1 224068 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019.

12 17 24 26 36 38 45 1 39
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 693.5 triệu ₫
6 69.6 triệu ₫
5 + 1 6.2 triệu ₫
5 821042 ₫
4 421666 ₫
3 + 1 272365 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Australia Oz Lotto được tổ chức bởi Tatts tatts.com

Tỷ lệ thắng trong Australia Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87