Kết quả Australia Oz Lotto

162932 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/1393

 • 12
 • 13
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39
 • 43
 • 24
 • 29
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 550.2 triệu ₫
6 113.3 triệu ₫
5 + 1 6.7 triệu ₫
5 921405 ₫
4 454560 ₫
3 + 1 274683 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/1392

 • 9
 • 14
 • 21
 • 26
 • 28
 • 32
 • 43
 • 17
 • 35
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 904.3 triệu ₫
6 90.8 triệu ₫
5 + 1 6.1 triệu ₫
5 811764 ₫
4 424194 ₫
3 + 1 260775 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

2020/1391

 • 8
 • 11
 • 13
 • 20
 • 38
 • 39
 • 43
 • 3
 • 6
Kết quả Giá trị giải
7 20780.7 triệu ₫
6 + 1 882.5 triệu ₫
6 51.9 triệu ₫
5 + 1 5.4 triệu ₫
5 743846 ₫
4 424194 ₫
3 + 1 248258 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87