Kết quả Australia Oz Lotto

76151.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Australia Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

9 20 31 32 34 39 40 2 27
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 không chiến thắng
6 99.2 triệu ₫
5 + 1 7.2 triệu ₫
5 912730 ₫
4 448697 ₫
3 + 1 275353 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

9 11 13 16 37 39 43 29 31
Kết quả Giá trị giải
7 77983.5 triệu ₫
6 + 1 469.5 triệu ₫
6 73 triệu ₫
5 + 1 5.7 triệu ₫
5 846041 ₫
4 416398 ₫
3 + 1 246307 ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020.

8 19 20 21 24 26 31 1 12
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 479.5 triệu ₫
6 59.2 triệu ₫
5 + 1 4.1 triệu ₫
5 771219 ₫
4 360398 ₫
3 + 1 214473 ₫

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Australia Oz Lotto

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87