Kết quả Australia Oz Lotto

1074624800 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Oz Lotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/1380

 • 10
 • 18
 • 23
 • 26
 • 27
 • 32
 • 36
 • 5
 • 20
Kết quả Giá trị giải
7 3151353463.6 triệu ₫
6 + 1 15057803.9 triệu ₫
6 2638418.8 triệu ₫
5 + 1 181181.7 triệu ₫
5 27402.9 triệu ₫
4 13486.5 triệu ₫
3 + 1 8140.3 triệu ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020.

2020/1379

 • 13
 • 16
 • 18
 • 29
 • 32
 • 38
 • 39
 • 15
 • 37
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 20541587.4 triệu ₫
6 2063011 triệu ₫
5 + 1 246465.2 triệu ₫
5 27805.9 triệu ₫
4 14400 triệu ₫
3 + 1 9376.1 triệu ₫

Kết quả Australia Oz Lotto Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020.

2020/1378

 • 1
 • 2
 • 24
 • 28
 • 40
 • 41
 • 43
 • 8
 • 37
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 16364225.3 triệu ₫
6 3455482.9 triệu ₫
5 + 1 222151.8 triệu ₫
5 31835.8 triệu ₫
4 15367.1 triệu ₫
3 + 1 8865.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Ba.

Tỷ lệ thắng trong Oz Lotto

Trong Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 87