Kết quả Châu-úc Cash 3

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020.

221/2020 (7944)

 • 1
 • 8
 • 2

Kết quả Châu-úc Cash 3 Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020.

220/2020 (7943)

 • 8
 • 3
 • 7

Kết quả Châu-úc Cash 3 Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

219/2020 (7942)

 • 6
 • 8
 • 5

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020.

218/2020 (7941)

 • 5
 • 0
 • 7

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

#217/2020 (7940)

 • 7
 • 1
 • 0

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020.

#216/2020 (7939)

 • 3
 • 3
 • 5

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

#215/2020 (7938)

 • 0
 • 2
 • 8

Vé có thể được mua tại Châu-úc. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Châu-úc Cash 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.