Kết quả Connecticut Lotto!

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 4
 • 7
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 32.1 triệu ₫
4 602589 ₫
3 46353 ₫

Kết quả Connecticut Lotto! Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 5
 • 14
 • 18
 • 22
 • 26
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 69.7 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 46353 ₫

Kết quả Connecticut Lotto! Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 6
 • 7
 • 12
 • 22
 • 31
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 57.2 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 46353 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Connecticut Lotto! được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org

Tỷ lệ thắng trong Connecticut Lotto!

Trong Connecticut Lotto! Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

 • Jackpot trong Connecticut Lotto! là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42