Kết quả Connecticut Lotto!

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019.

2 15 16 19 34 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 71.9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 46417 ₫

Kết quả Connecticut Lotto! Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019.

1 3 17 24 25 35
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 37.3 triệu ₫
4 951549 ₫
3 46417 ₫

Kết quả Connecticut Lotto! Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019.

7 15 23 24 25 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 37.6 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46417 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Tỷ lệ thắng trong Connecticut Lotto!

Trong Connecticut Lotto! Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44

  • Jackpot trong Connecticut Lotto! là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42