Kết quả Cash4Life

Chơi Cash4Life Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023.

2023/336

 • 12
 • 13
 • 31
 • 36
 • 42
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 60.7 triệu VNĐ
4 12.1 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 607250 VNĐ
2 + 1 242900 VNĐ
2 97160 VNĐ
1 + 1 48580 VNĐ

Kết quả Cash4Life Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023.

2023/335

 • 14
 • 31
 • 36
 • 56
 • 60
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 60.7 triệu VNĐ
4 12.1 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 607250 VNĐ
2 + 1 242900 VNĐ
2 97160 VNĐ
1 + 1 48580 VNĐ

Kết quả Cash4Life Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023.

2023/334

 • 7
 • 14
 • 21
 • 58
 • 60
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 60.7 triệu VNĐ
4 12.1 triệu VNĐ
3 + 1 2.4 triệu VNĐ
3 607250 VNĐ
2 + 1 242900 VNĐ
2 97160 VNĐ
1 + 1 48580 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Cash4Life

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Tỷ lệ thắng trong Cash4Life

Trong Cash4Life Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 60 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Cash4Life là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 21846000.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7282020.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 79440.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 26480.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1471.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 490.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 13.