Kết quả Connecticut Play 4

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 8
 • 8
 • 3

Kết quả Connecticut Play 4 Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 1
 • 9
 • 6

Kết quả Connecticut Play 4 Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 7
 • 6
 • 5

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Trong Connecticut Play 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Connecticut Play 4 được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org