Kết quả Connecticut Play 3

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

  • 4
  • 0
  • 7

Kết quả Connecticut Play 3 Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

  • 6
  • 9
  • 9

Kết quả Connecticut Play 3 Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

  • 6
  • 8
  • 7

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba và Chủ Nhật.

Trong Connecticut Play 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Connecticut Play 3 được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org