Kết quả Connecticut Play 3

Kết quả mới nhất 22:29 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

Night

 • 6
 • 1
 • 2
 • 1

Kết quả Connecticut Play 3 13:57 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

ngày

 • 2
 • 1
 • 2
 • 7

Kết quả Connecticut Play 3 22:29 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

Night

 • 1
 • 9
 • 2
 • 3

13:57 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

ngày

 • 5
 • 4
 • 1
 • 1

22:29 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

Night

 • 0
 • 3
 • 9
 • 7

13:57 Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

ngày

 • 4
 • 7
 • 6
 • 9

22:29 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

Night

 • 2
 • 8
 • 4
 • 9

13:57 Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

ngày

 • 9
 • 9
 • 4
 • 4

22:29 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

Night

 • 6
 • 1
 • 8
 • 6

13:57 Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

ngày

 • 0
 • 5
 • 7
 • 5

22:29 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

Night

 • 3
 • 6
 • 9
 • 7

13:57 Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

ngày

 • 0
 • 5
 • 6
 • 4

22:29 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

Night

 • 0
 • 6
 • 4
 • 9

13:57 Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

ngày

 • 6
 • 2
 • 1
 • 2

Thông tin v? Connecticut Play 3

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Connecticut Play 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Connecticut Play 3 được tổ chức bởi Connecticut Lottery .

Thông tin thêm về Connecticut Lottery