Kết quả Ontario Lottario

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

1 5 20 28 31 36 17
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 173.4 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 173524.45 ₫
3 69316.74 ₫

Ontario Lottario số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

1 5 15 36 38 40 41
Kết quả Giá trị giải
6 4.4 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 8.8 triệu ₫
4 175385.3 ₫
3 70247.16 ₫

Ontario Lottario số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 01 tháng 6 năm 2019

7 8 28 37 39 44 17
Kết quả Giá trị giải
6 4.3 tỷ ₫
5 + 1 172 triệu ₫
5 8.6 triệu ₫
4 172128.81 ₫
3 68851.52 ₫

Ontario Lottario số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

3 7 11 21 29 34 26
Kết quả Giá trị giải
6 11.6 tỷ ₫
5 + 1 173.1 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 173059.24 ₫
3 69316.74 ₫

Ontario Lottario số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

1 2 9 11 12 42 5
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 172.7 triệu ₫
5 8.6 triệu ₫
4 172826.63 ₫
3 69084.13 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Canada.

Trong Lottario Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Lottario

Lottario có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Lottario là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4072530.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17862.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 366.
  • giải thưởng nhỏ nhất Lottario là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 23.

Trang web chinh thưc