Kết quả Canada Daily Grand

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 21
 • 27
 • 30
 • 35
 • 3

Kết quả Canada Daily Grand Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 1
 • 10
 • 21
 • 24
 • 33
 • 1

Kết quả Canada Daily Grand Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 22
 • 35
 • 40
 • 44
 • 4

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 20
 • 29
 • 33
 • 43
 • 5

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024.

 • 6
 • 19
 • 38
 • 42
 • 47
 • 6

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024.

 • 7
 • 9
 • 39
 • 44
 • 46
 • 2

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024.

 • 17
 • 20
 • 36
 • 37
 • 46
 • 2

Thông tin v? Canada Daily Grand

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Canada Daily Grand được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation.

Tỷ lệ thắng trong Canada Daily Grand

Trong Canada Daily Grand Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Canada Daily Grand là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 13348200.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2224700.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 60674.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10112.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1411.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 235.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 101.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 12.