Kết quả Canada Lotto Max

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

9 15 26 36 39 41 47 37
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1
6 90.5 triệu ₫
5 + 1 17.1 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 887261 ₫
4 349984 ₫
3 + 1 349984 ₫
3 87496 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019.

2 4 17 39 40 43 46 44
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1 1310.1 triệu ₫
6 77.1 triệu ₫
5 + 1 19.7 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 937391 ₫
4 349056 ₫
3 + 1 349056 ₫
3 87264 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019.

4 16 21 32 44 45 50 26
Kết quả Giá trị giải
7
6 + 1
6 105.8 triệu ₫
5 + 1 16.8 triệu ₫
5 2 triệu ₫
4 + 1 904435 ₫
4 349056 ₫
3 + 1 349056 ₫
3 87264 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Trong Canada Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50 và 1 số tiền thưởng.

Canada Lotto Max được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation

Tỷ lệ thắng trong Canada Lotto Max

Trong Canada Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50

  • Jackpot trong Canada Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8