Kết quả Canada Lotto Max

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

15 32 36 40 41 43 48 10
Kết quả Giá trị giải
7 1221072.7 triệu ₫
6 + 1 18699.6 triệu ₫
6 76.6 triệu ₫
5 + 1 15.4 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 882755 ₫
4 348780 ₫
3 + 1 348780 ₫
3 87137 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

4 7 14 37 48 49 50 28
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 2017.9 triệu ₫
6 91 triệu ₫
5 + 1 16.4 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 896232 ₫
4 351336 ₫
3 + 1 351336 ₫
3 87834 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

3 6 19 23 33 40 45 48
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 6016.4 triệu ₫
6 97.2 triệu ₫
5 + 1 17.5 triệu ₫
5 1.8 triệu ₫
4 + 1 901344 ₫
4 351336 ₫
3 + 1 351336 ₫
3 87834 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Canada Lotto Max được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Canada Lotto Max

Trong Canada Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50

  • Jackpot trong Canada Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8