Kết quả Canada Lotto Max

Chơi Lotto Max Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 2
 • 9
 • 11
 • 29
 • 33
 • 39
 • 44
 • 15
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 71 triệu ₫
5 + 1 16.3 triệu ₫
5 1.8 triệu ₫
4 + 1 821820 ₫
4 348201 ₫
3 + 1 348201 ₫
3 87166 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 2
 • 8
 • 20
 • 21
 • 29
 • 34
 • 37
 • 41
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 86.3 triệu ₫
5 + 1 18 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 + 1 904118 ₫
4 353301 ₫
3 + 1 353301 ₫
3 88325 ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 8
 • 27
 • 30
 • 44
 • 46
 • 47
 • 50
 • 32
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 3327 triệu ₫
6 83.2 triệu ₫
5 + 1 17.7 triệu ₫
5 2 triệu ₫
4 + 1 923823 ₫
4 352606 ₫
3 + 1 352606 ₫
3 88094 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Lotto Max được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Lotto Max

Trong Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8