Kết quả Canada Lotto Max

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

2020/61

 • 8
 • 16
 • 19
 • 22
 • 28
 • 31
 • 38
 • 25
Kết quả Giá trị giải
7 37611868000 triệu ₫
6 + 1 63996647.1 triệu ₫
6 2483834 triệu ₫
5 + 1 464291.6 triệu ₫
5 54590.9 triệu ₫
4 + 1 25898.5 triệu ₫
4 10746.2 triệu ₫
3 + 1 10746.2 triệu ₫
3 2686.6 triệu ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/60

 • 7
 • 10
 • 11
 • 24
 • 39
 • 43
 • 48
 • 23
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 463551658.2 triệu ₫
6 2753726.1 triệu ₫
5 + 1 476596.1 triệu ₫
5 55396.9 triệu ₫
4 + 1 26919.4 triệu ₫
4 10746.2 triệu ₫
3 + 1 10746.2 triệu ₫
3 2686.6 triệu ₫

Kết quả Canada Lotto Max Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020.

2020/59

 • 17
 • 20
 • 27
 • 29
 • 37
 • 39
 • 41
 • 10
Kết quả Giá trị giải
7 *
6 + 1 *
6 3054298.6 triệu ₫
5 + 1 600124.2 triệu ₫
5 57438.7 triệu ₫
4 + 1 26650.7 triệu ₫
4 10746.2 triệu ₫
3 + 1 10746.2 triệu ₫
3 2686.6 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Lotto Max được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Lotto Max

Trong Lotto Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8