Kết quả Canada Lotto 649

87482.9 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Canada Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

2 7 26 33 46 48 25
Kết quả Giá trị giải
6 87684.2 triệu ₫
5 + 1 3879.1 triệu ₫
5 44.3 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫
2 52514 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

5 6 13 23 44 49 40
Kết quả Giá trị giải
6 61337.5 triệu ₫
5 + 1 1132 triệu ₫
5 42.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 175203 ₫
2 + 1 87602 ₫
2 52514 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

7 8 11 23 27 30 3
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 576 triệu ₫
5 18.7 triệu ₫
4 794224 ₫
3 175436 ₫
2 + 1 87602 ₫
2 52514 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Canada Lotto 649 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Canada Lotto 649

Trong Canada Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8