Kết quả Canada Lotto 649

435647.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Canada Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

14 15 35 38 42 46 12
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 2626.3 triệu ₫
5 57.6 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 174378 ₫
2 + 1 87305 ₫
2 52244 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

20 28 29 41 45 46 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 4389.1 triệu ₫
5 66.5 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 174146 ₫
2 + 1 87073 ₫
2 52244 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

1 4 5 7 21 40 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1002.5 triệu ₫
5 26.3 triệu ₫
4 938532 ₫
3 175307 ₫
2 + 1 87770 ₫
2 52708 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Canada Lotto 649 được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation

Tỷ lệ thắng trong Canada Lotto 649

Trong Canada Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8