Kết quả Canada Lotto 649

104359.2 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/87

 • 2
 • 3
 • 16
 • 25
 • 34
 • 46
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 3335.1 triệu ₫
5 39.1 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 174082 ₫
2 + 1 86925 ₫
2 52155 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 4
 • 9
 • 17
 • 20
 • 26
 • 31
 • 34
Kết quả Giá trị giải
6 251145.3 triệu ₫
5 + 1 2011.8 triệu ₫
5 28.9 triệu ₫
4 965679 ₫
3 176168 ₫
2 + 1 88084 ₫
2 52850 ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 26
 • 28
 • 32
 • 37
 • 40
 • 47
 • 10
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 1955.9 triệu ₫
5 54.3 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 176632 ₫
2 + 1 88316 ₫
2 52850 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lotto 649 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Lotto 649

Trong Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8