Kết quả Canada Lotto 649

92.8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024.

2024/48

 • 4
 • 11
 • 27
 • 30
 • 33
 • 34
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 1619256.3 tỷ VNĐ
5 + 1 67125.5 tỷ VNĐ
5 665.8 tỷ VNĐ
4 47.3 tỷ VNĐ
3 6.5 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ
2 1.9 tỷ VNĐ

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024.

2024/47

 • 7
 • 8
 • 10
 • 17
 • 43
 • 48
 • 26
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 52542.5 tỷ VNĐ
5 711.7 tỷ VNĐ
4 42.3 tỷ VNĐ
3 6.5 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ
2 1.9 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024.

2024/46

 • 3
 • 6
 • 26
 • 28
 • 39
 • 40
 • 29
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 49743.7 tỷ VNĐ
5 861.4 tỷ VNĐ
4 52.8 tỷ VNĐ
3 6.5 tỷ VNĐ
2 + 1 3.2 tỷ VNĐ
2 1.9 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lotto 649

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jackpot bắt đầu từ 3238512.5 tỷ VNĐ.

Lotto 649 được tổ chức bởi Interprovincial Lottery Corporation.

Tỷ lệ thắng trong Lotto 649

Trong Canada Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330640.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.