Kết quả Canada Lotto 649

4298499200 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/62

 • 12
 • 13
 • 17
 • 22
 • 39
 • 40
 • 25
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 1353275 triệu ₫
4 47229.8 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫
2 + 1 2686.6 triệu ₫
2 1611.9 triệu ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/61

 • 1
 • 11
 • 17
 • 19
 • 22
 • 45
 • 14
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 96149958.5 triệu ₫
5 1027233.8 triệu ₫
4 34925.3 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫
2 + 1 2686.6 triệu ₫
2 1611.9 triệu ₫

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/60

 • 6
 • 21
 • 34
 • 44
 • 45
 • 48
 • 33
Kết quả Giá trị giải
6 2686562000 triệu ₫
5 + 1 57872091.7 triệu ₫
5 1418451 triệu ₫
4 47444.7 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫
2 + 1 2686.6 triệu ₫
2 1611.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lotto 649 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Lotto 649

Trong Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8