Kết quả Canada Lotto 649

422.3 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto 649 Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021.

2021/29

 • 5
 • 16
 • 19
 • 24
 • 28
 • 34
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 2.4 tỷ VNĐ
5 39.6 triệu VNĐ
4 1.3 triệu VNĐ
3 183948 VNĐ
2 + 1 92089 VNĐ
2 55161 VNĐ

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021.

2021/28

 • 23
 • 31
 • 34
 • 38
 • 39
 • 41
 • 12
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 4.5 tỷ VNĐ
5 48.9 triệu VNĐ
4 1.7 triệu VNĐ
3 183717 VNĐ
2 + 1 91858 VNĐ
2 55161 VNĐ

Kết quả Canada Lotto 649 Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021.

2021/27

 • 12
 • 13
 • 19
 • 35
 • 42
 • 47
 • 28
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 1.6 tỷ VNĐ
5 45.4 triệu VNĐ
4 1.5 triệu VNĐ
3 183486 VNĐ
2 + 1 91858 VNĐ
2 55161 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Lotto 649

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lotto 649 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Lotto 649

Trong Canada Lotto 649 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Lotto 649 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55492
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1033
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8