Kết quả Ontario Lottario

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

10 16 26 28 31 41 12
Kết quả Giá trị giải
6 26555.2 triệu ₫
5 + 1 174.8 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 174721 ₫
3 69981 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

3 31 35 38 41 45 7
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 174.5 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 174489 ₫
3 69749 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019.

8 9 17 36 38 43 1
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 174.2 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 174257 ₫
3 69749 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Ontario Lottario được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) home.olg.ca

Tỷ lệ thắng trong Ontario Lottario

Trong Ontario Lottario Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Ontario Lottario là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4072530
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17862
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 366
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 23