Kết quả Ontario Lottario

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

2 3 5 14 22 33 41
Kết quả Giá trị giải
6 30948.4 triệu ₫
5 + 1 174.4 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 174296 ₫
3 69858 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

9 16 27 32 41 43 1
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 175.3 triệu ₫
5 8.8 triệu ₫
4 175224 ₫
3 70090 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

11 21 29 39 40 41 1
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 174.9 triệu ₫
5 8.7 triệu ₫
4 174992 ₫
3 70090 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Ontario Lottario

Trong Ontario Lottario Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Ontario Lottario là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4072530
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17862
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 366
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 23