Kết quả Ontario Lottario

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

11 21 29 39 40 41 1
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 175 triệu ₫
5 8.8 triệu ₫
4 174992 ₫
3 70090 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

4 11 14 15 30 36 34
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 175.5 triệu ₫
5 8.8 triệu ₫
4 175456 ₫
3 70322 ₫

Kết quả Ontario Lottario Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019.

3 13 15 18 23 34 41
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 176.2 triệu ₫
5 8.8 triệu ₫
4 176153 ₫
3 70554 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Ontario Lottario Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Ontario Lottario

Trong Ontario Lottario Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Ontario Lottario là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4072530
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17862
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 366
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 23