Kết quả Canada Ontario Daily Keno

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020.

Midday

 • 08
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 21
 • 37
 • 39
 • 41
 • 46
 • 48
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 61
 • 62
 • 65
 • 67
 • 70

Joker

 • 5162071

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

Midday

 • 02
 • 08
 • 12
 • 13
 • 18
 • 19
 • 21
 • 23
 • 28
 • 30
 • 40
 • 54
 • 56
 • 57
 • 59
 • 61
 • 65
 • 66
 • 69
 • 70

Joker

 • 7502381

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020.

Midday

 • 01
 • 02
 • 13
 • 17
 • 23
 • 26
 • 30
 • 31
 • 32
 • 36
 • 41
 • 44
 • 46
 • 47
 • 48
 • 50
 • 55
 • 62
 • 63
 • 64

Joker

 • 5673283

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020.

Midday

 • 01
 • 02
 • 12
 • 14
 • 21
 • 23
 • 25
 • 28
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 41
 • 45
 • 46
 • 58
 • 63
 • 65

Joker

 • 4967851

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

Midday

 • 04
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 20
 • 25
 • 35
 • 43
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 54
 • 59
 • 61
 • 66
 • 70

Joker

 • 2465750

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020.

Midday

 • 03
 • 07
 • 09
 • 15
 • 19
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 31
 • 35
 • 36
 • 37
 • 47
 • 57
 • 59
 • 60
 • 68
 • 70

Joker

 • 9533745

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020.

Midday

 • 03
 • 08
 • 10
 • 11
 • 14
 • 18
 • 24
 • 26
 • 27
 • 30
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 41
 • 43
 • 51
 • 55
 • 61
 • 68

Joker

 • 5938373

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada Ontario Daily Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Canada Ontario Daily Keno được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). Trang web chinh thưc: home.olg.ca