Kết quả Canada Ontario Daily Keno

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 03
 • 04
 • 19
 • 21
 • 24
 • 25
 • 28
 • 33
 • 36
 • 37
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 52
 • 53
 • 57
 • 58
 • 67
 • 69

Encore

3944074

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024.

 • 01
 • 03
 • 05
 • 06
 • 17
 • 18
 • 25
 • 26
 • 31
 • 36
 • 37
 • 44
 • 49
 • 51
 • 52
 • 55
 • 59
 • 62
 • 64
 • 68

Encore

8633570

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024.

 • 01
 • 03
 • 08
 • 13
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 26
 • 28
 • 37
 • 38
 • 39
 • 41
 • 46
 • 51
 • 52
 • 57
 • 60
 • 62

Encore

4691425

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024.

 • 10
 • 19
 • 21
 • 22
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 40
 • 45
 • 46
 • 48
 • 54
 • 55
 • 60
 • 62
 • 64
 • 67
 • 69
 • 70

Encore

2210065

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024.

 • 06
 • 08
 • 14
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 31
 • 33
 • 41
 • 42
 • 45
 • 46
 • 49
 • 59
 • 60
 • 63
 • 66
 • 69

Encore

3146411

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024.

 • 03
 • 05
 • 10
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 26
 • 27
 • 31
 • 32
 • 35
 • 41
 • 42
 • 44
 • 50
 • 51
 • 54
 • 57
 • 67

Encore

0551108

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024.

 • 01
 • 06
 • 07
 • 08
 • 15
 • 16
 • 18
 • 20
 • 25
 • 32
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 43
 • 48
 • 56
 • 57
 • 60
 • 69

Encore

2960564

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024.

 • 05
 • 07
 • 08
 • 12
 • 16
 • 18
 • 24
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 36
 • 49
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 66
 • 68

Encore

7975856

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024.

 • 01
 • 05
 • 07
 • 09
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 25
 • 29
 • 30
 • 37
 • 40
 • 42
 • 48
 • 53
 • 60
 • 64

Encore

1332371

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024.

 • 01
 • 02
 • 08
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 37
 • 43
 • 46
 • 49
 • 51
 • 54
 • 60
 • 62
 • 63
 • 68

Encore

8841889

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 23
 • 29
 • 31
 • 34
 • 36
 • 51
 • 54
 • 56
 • 58
 • 59
 • 60
 • 65
 • 66
 • 67

Encore

4236651

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023.

 • 08
 • 15
 • 19
 • 22
 • 24
 • 30
 • 33
 • 36
 • 40
 • 43
 • 44
 • 47
 • 50
 • 51
 • 54
 • 55
 • 56
 • 63
 • 67
 • 70

Encore

4288938

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023.

 • 01
 • 06
 • 10
 • 14
 • 17
 • 20
 • 24
 • 27
 • 28
 • 33
 • 39
 • 41
 • 43
 • 45
 • 49
 • 51
 • 54
 • 57
 • 65
 • 68

Encore

6691107

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023.

 • 02
 • 12
 • 15
 • 16
 • 19
 • 20
 • 23
 • 24
 • 25
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 41
 • 57
 • 59
 • 60
 • 61
 • 63
 • 68

Encore

9799186

Thông tin v? Canada Ontario Daily Keno

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Canada Ontario Daily Keno được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG).

Tỷ lệ thắng trong Canada Ontario Daily Keno

Trong Canada Ontario Daily Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 2-10 số giữa 1 - 70.

số chơi số lần xuất hiện tỷ lệ cược
10 10 1:2.147.180
9 9 1:387.197
8 8 1:74.941
10 9 1:47.238
7 7 1:15.464
9 8 1:10.325
6 6 1:3.383
10 8 1:2.571
8 7 1:2.436
5 5 1:781
9 7 1:685
7 6 1:619
10 7 1:261
8 6 1:199
4 4 1:189
6 5 1:169
9 6 1:86
7 5 1:63
5 4 1:50
3 3 1:48
10 6 1:44
10 0 1:39
2 2 1:13

Thông tin thêm về Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG)