Kết quả Canada Ontario Daily Keno

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 9
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 33
 • 38
 • 46
 • 48
 • 51
 • 52
 • 55
 • 58
 • 61

Encore

 • 4353370

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

tối

 • 4
 • 6
 • 12
 • 21
 • 23
 • 25
 • 27
 • 30
 • 34
 • 43
 • 50
 • 51
 • 55
 • 57
 • 59
 • 62
 • 64
 • 65
 • 68
 • 70

Encore

 • 3833882

Kết quả Canada Ontario Daily Keno Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 2
 • 11
 • 14
 • 21
 • 22
 • 28
 • 29
 • 31
 • 32
 • 38
 • 45
 • 49
 • 50
 • 53
 • 56
 • 57
 • 61
 • 65
 • 69

Encore

 • 8572623

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

tối

 • 1
 • 2
 • 7
 • 15
 • 17
 • 27
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 42
 • 44
 • 45
 • 52
 • 53
 • 60
 • 64
 • 69

Encore

 • 6311300

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 10
 • 14
 • 16
 • 19
 • 24
 • 27
 • 33
 • 46
 • 47
 • 49
 • 59
 • 60
 • 61
 • 64
 • 65
 • 66

Encore

 • 7518945

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

tối

 • 2
 • 3
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 21
 • 22
 • 24
 • 36
 • 42
 • 48
 • 53
 • 57
 • 58
 • 59
 • 68
 • 69
 • 70

Encore

 • 5407781

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 3
 • 7
 • 13
 • 19
 • 22
 • 23
 • 26
 • 35
 • 39
 • 43
 • 46
 • 47
 • 48
 • 50
 • 52
 • 54
 • 55
 • 67
 • 70

Encore

 • 9163372

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

tối

 • 1
 • 3
 • 8
 • 12
 • 17
 • 21
 • 22
 • 24
 • 26
 • 33
 • 34
 • 36
 • 40
 • 45
 • 46
 • 54
 • 56
 • 63
 • 66
 • 69

Encore

 • 5025371

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 8
 • 9
 • 16
 • 19
 • 20
 • 21
 • 27
 • 28
 • 31
 • 34
 • 36
 • 38
 • 41
 • 44
 • 47
 • 48
 • 54
 • 57
 • 65

Encore

 • 9500404

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

tối

 • 1
 • 2
 • 4
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 20
 • 21
 • 29
 • 36
 • 37
 • 44
 • 50
 • 51
 • 57
 • 59
 • 62
 • 65

Encore

 • 6212942

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 15
 • 21
 • 22
 • 25
 • 26
 • 33
 • 37
 • 39
 • 42
 • 44
 • 61
 • 63
 • 66
 • 68
 • 69

Encore

 • 9837566

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

tối

 • 8
 • 11
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 20
 • 21
 • 24
 • 28
 • 34
 • 37
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 52
 • 54
 • 65
 • 68

Encore

 • 3493965

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 5
 • 9
 • 10
 • 15
 • 16
 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 35
 • 36
 • 45
 • 47
 • 50
 • 53
 • 55
 • 57
 • 64
 • 65

Encore

 • 1320884

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023.

tối

 • 6
 • 8
 • 10
 • 14
 • 16
 • 17
 • 24
 • 28
 • 36
 • 39
 • 41
 • 43
 • 46
 • 50
 • 54
 • 55
 • 60
 • 63
 • 64
 • 69

Encore

 • 6079759

Thông tin v? Canada Ontario Daily Keno

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Canada Ontario Daily Keno được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG).

Tỷ lệ thắng trong Canada Ontario Daily Keno

Trong Canada Ontario Daily Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 2-10 số giữa 1 - 61.

số chơi số lần xuất hiện tỷ lệ cược
10 10 1:2.147.180
9 9 1:387.197
8 8 1:74.941
10 9 1:47.238
7 7 1:15.464
9 8 1:10.325
6 6 1:3.383
10 8 1:2.571
8 7 1:2.436
5 5 1:781
9 7 1:685
7 6 1:619
10 7 1:261
8 6 1:199
4 4 1:189
6 5 1:169
9 6 1:86
7 5 1:63
5 4 1:50
3 3 1:48
10 6 1:44
10 0 1:39
2 2 1:13

Thông tin thêm về Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG)