Kết quả Canada Ontario Pick 4

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020.

Midday

 • 7
 • 2
 • 7
 • 5

Joker

 • 5162071

Kết quả Canada Ontario Pick 4 Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

Midday

 • 4
 • 3
 • 0
 • 0

Joker

 • 7502381

Kết quả Canada Ontario Pick 4 Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020.

Midday

 • 8
 • 0
 • 5
 • 0

Joker

 • 5673283

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada Ontario Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Canada Ontario Pick 4 được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). Trang web chinh thưc: home.olg.ca