Kết quả Canada Ontario Pick 3

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020.

Midday

 • 7
 • 4
 • 5

Joker

 • 5162071

Kết quả Canada Ontario Pick 3 Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

Midday

 • 4
 • 5
 • 5

Joker

 • 7502381

Kết quả Canada Ontario Pick 3 Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020.

Midday

 • 7
 • 7
 • 9

Joker

 • 5673283

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020.

Midday

 • 5
 • 6
 • 8

Joker

 • 4967851

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

Midday

 • 1
 • 2
 • 4

Joker

 • 2465750

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020.

Midday

 • 1
 • 6
 • 3

Joker

 • 9533745

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020.

Midday

 • 7
 • 2
 • 5

Joker

 • 5938373

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada Ontario Pick 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 1 - 9.

Canada Ontario Pick 3 được tổ chức bởi Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). Trang web chinh thưc: home.olg.ca