Kết quả Châu Úc Monday Lotto

16.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Châu Úc Monday Lotto trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

3 4 17 25 27 38 18 29
Kết quả Giá trị giải
6 16.4 tỷ ₫
5 + 1 66.6 triệu ₫
5 8.2 triệu ₫
4 430322.03 ₫
3 + 1 234699.96 ₫
2 + 2 188876.48 ₫
1 + 2 188876.48 ₫

Châu Úc Monday Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

6 11 21 24 35 40 14 44
Kết quả Giá trị giải
6 16.4 tỷ ₫
5 + 1 89.3 triệu ₫
5 5.8 triệu ₫
4 424972.08 ₫
3 + 1 271917 ₫
2 + 2 228419.58 ₫
1 + 2 228419.58 ₫

Châu Úc Monday Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 08 tháng 7 năm 2019

1 16 27 33 39 44 10 36
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 115.4 triệu ₫
5 9.9 triệu ₫
4 514292.97 ₫
3 + 1 288664.67 ₫
2 + 2 230280.44 ₫
1 + 2 230280.44 ₫

Châu Úc Monday Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

13 14 15 19 27 44 36 37
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 137 triệu ₫
5 8.2 triệu ₫
4 446139.27 ₫
3 + 1 264706.2 ₫
2 + 2 247725.92 ₫
1 + 2 247725.92 ₫

Châu Úc Monday Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019

9 22 23 32 36 40 33 37
Kết quả Giá trị giải
6 16.2 tỷ ₫
5 + 1 111.3 triệu ₫
5 10.9 triệu ₫
4 504988.71 ₫
3 + 1 289827.7 ₫
2 + 2 224232.67 ₫
1 + 2 224232.67 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai.

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Châu Úc Monday Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Châu Úc Monday Lotto

Châu Úc Monday Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Châu Úc Monday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 678755.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36689.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 733.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 297.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • giải thưởng nhỏ nhất Châu Úc Monday Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.

Châu Úc Monday Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc