Kết quả Australia Oz Lotto

247.9 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Australia Oz Lotto trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

6 9 12 21 22 36 40 2 27

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 4 năm 2019

13 17 20 22 31 37 39 40 41

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 02 tháng 4 năm 2019

7 9 17 22 36 37 43 8 39

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019

9 12 18 24 25 28 29 13 31

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

6 13 14 22 28 40 41 17 18

Hòa đang trên Thứ Ba

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Australia Oz Lotto

Australia Oz Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154.
  • giải thưởng nhỏ nhất Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 87.

Australia Oz Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc