Kết quả Australia Oz Lotto

165.4 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Australia Oz Lotto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019

3 5 6 10 12 36 39 9 26

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 05 tháng 2 năm 2019

1 6 7 8 16 37 41 17 28

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019

4 19 22 26 27 35 38 25 36

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019

4 7 25 26 32 35 36 41 45

Australia Oz Lotto số chiến thắng Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

15 20 27 28 31 36 42 38 40

Hòa đang trên Thứ Ba

Vé có thể được mua tại Châu Úc và Trực tuyến.

Trong Australia Oz Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 45và 2 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Australia Oz Lotto

Australia Oz Lotto có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45379620.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3241401.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 180078.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29602.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3430.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154.
  • giải thưởng nhỏ nhất Australia Oz Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 87.

Australia Oz Lotto được tổ chức bởi Tatts - Trang web chinh thưc