Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

2020/44

 • 17
 • 20
 • 31
 • 32
 • 35
 • 48
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 159.4 triệu ₫
4 3.2 triệu ₫
3 139095 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020.

2020/43

 • 16
 • 17
 • 20
 • 34
 • 42
 • 45
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 569.4 triệu ₫
4 9.4 triệu ₫
3 347738 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020.

2020/42

 • 3
 • 4
 • 16
 • 26
 • 32
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 347.5 triệu ₫
4 8 triệu ₫
3 347738 ₫

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020.

2020/41

 • 18
 • 30
 • 32
 • 39
 • 40
 • 46
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 88.4 triệu ₫
4 3.3 triệu ₫
3 139095 ₫

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020.

#2020/40

 • 2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 33
 • 49
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 224.2 triệu ₫
4 4.5 triệu ₫
3 208643 ₫

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020.

#2020/39

 • 1
 • 20
 • 27
 • 30
 • 31
 • 35
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 434.1 triệu ₫
4 5.7 triệu ₫
3 278190 ₫

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020.

#2020/38

 • 18
 • 26
 • 29
 • 43
 • 46
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 331 triệu ₫
4 5.4 triệu ₫
3 208643 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

New Jersey Pick 6 XTRA được tổ chức bởi New Jersey Lottery. Trang web chinh thưc: www.njlottery.com

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Pick 6 XTRA

Trong New Jersey Pick 6 XTRA Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

 • Jackpot trong New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8