Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA

Chơi New Jersey Pick 6 XTRA Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019.

14 16 28 33 36 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 170.5 triệu ₫
4 5.3 triệu ₫
3 208877 ₫
2 46417 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019.

1 7 10 14 26 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 200.3 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫
3 208877 ₫
2 46417 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019.

11 14 23 29 35 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 215.2 triệu ₫
4 4 triệu ₫
3 208877 ₫
2 46417 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019.

16 17 19 28 36 39
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 222.3 triệu ₫
4 7 triệu ₫
3 348128 ₫
2 46417 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019.

7 19 20 22 37 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 194.6 triệu ₫
4 5.8 triệu ₫
3 278502 ₫
2 46417 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Năm và Thứ Hai.

New Jersey Pick 6 XTRA được tổ chức bởi New Jersey Lottery

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Pick 6 XTRA

Trong New Jersey Pick 6 XTRA Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8