Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA

Chơi New Jersey Pick 6 XTRA Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020.

4 5 9 15 44 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 231.4 triệu ₫
4 5.3 triệu ₫
3 278070 ₫
2 46345 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020.

16 19 28 38 45 49
Kết quả Giá trị giải
6 145986.8 triệu ₫
5 418.8 triệu ₫
4 6.2 triệu ₫
3 278070 ₫
2 46345 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020.

4 12 37 39 42 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 148.6 triệu ₫
4 3.2 triệu ₫
3 139035 ₫
2 46345 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020.

2 4 8 10 12 32
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 45.4 triệu ₫
4 2.5 triệu ₫
3 278070 ₫
2 46345 ₫

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020.

2 7 26 31 43 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 213.7 triệu ₫
4 5.7 triệu ₫
3 278070 ₫
2 46345 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

New Jersey Pick 6 XTRA được tổ chức bởi New Jersey Lottery

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Pick 6 XTRA

Trong New Jersey Pick 6 XTRA Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8