Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA

Chơi New Jersey Pick 6 XTRA Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

 • 13
 • 23
 • 26
 • 33
 • 40
 • 45

DOUBLE PLAY

 • 15
 • 16
 • 33
 • 35
 • 36
 • 46

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024.

 • 11
 • 21
 • 23
 • 26
 • 33
 • 42

DOUBLE PLAY

 • 6
 • 17
 • 22
 • 29
 • 36
 • 46

Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 7
 • 18
 • 22
 • 36
 • 44

DOUBLE PLAY

 • 2
 • 5
 • 8
 • 15
 • 18
 • 44

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 25
 • 28
 • 38
 • 39
 • 46

DOUBLE PLAY

 • 11
 • 15
 • 17
 • 24
 • 35
 • 42

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 19
 • 20
 • 27
 • 32
 • 39

DOUBLE PLAY

 • 4
 • 14
 • 19
 • 20
 • 37
 • 45

Thông tin v? New Jersey Pick 6 XTRA

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Jackpot bắt đầu từ 49.3 tỷ VNĐ.

New Jersey Pick 6 XTRA được tổ chức bởi New Jersey Lottery.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Pick 6 XTRA

Trong New Jersey Pick 6 XTRA Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

 • Jackpot trong New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Thông tin thêm về New Jersey Lottery