Kết quả New Jersey Cash 5

Play New Jersey Cash 5 trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

14 26 27 32 41
Kết quả Giá trị giải
5
4 15.5 triệu ₫
3 417753 ₫

Kết quả New Jersey Cash 5 Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

19 22 25 33 35
Kết quả Giá trị giải
5 2320.9 triệu ₫
4 16 triệu ₫
3 394545 ₫

Kết quả New Jersey Cash 5 Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019.

5 29 32 34 35
Kết quả Giá trị giải
5 3572.6 triệu ₫
4 17.9 triệu ₫
3 394545 ₫

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Cash 5

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 962598
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5066
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137