Kết quả New Jersey Cash 5

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

2020/1245

 • 1
 • 10
 • 15
 • 19
 • 22
Kết quả Giá trị giải
5 3100.1 triệu ₫
4 7 triệu ₫
3 254947 ₫

Kết quả New Jersey Cash 5 Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020.

2020/1244

 • 1
 • 17
 • 29
 • 34
 • 39
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 16.4 triệu ₫
3 417186 ₫

Kết quả New Jersey Cash 5 Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/1243

 • 8
 • 12
 • 20
 • 40
 • 41
Kết quả Giá trị giải
5 8009.9 triệu ₫
4 11.9 triệu ₫
3 347655 ₫

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

2020/1242

 • 11
 • 17
 • 30
 • 31
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 9.8 triệu ₫
3 347655 ₫

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020.

#2020/1241

 • 5
 • 20
 • 34
 • 37
 • 41
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 18 triệu ₫
3 463540 ₫

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020.

#2020/1240

 • 10
 • 14
 • 16
 • 34
 • 39
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 22.6 triệu ₫
3 394009 ₫

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020.

#2020/1239

 • 3
 • 4
 • 9
 • 32
 • 34
Kết quả Giá trị giải
5 2366.8 triệu ₫
4 14.9 triệu ₫
3 347655 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

New Jersey Cash 5 được tổ chức bởi New Jersey Lottery. Trang web chinh thưc: www.njlottery.com

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Cash 5

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

 • Jackpot trong New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 962598
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5066
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137