Kết quả New Jersey Pick 4

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023.

tối

 • 7
 • 0
 • 8
 • 5
 • 3

Kết quả New Jersey Pick 4 Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 0
 • 7
 • 4
 • 4
 • 4

Kết quả New Jersey Pick 4 Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023.

tối

 • 8
 • 6
 • 5
 • 9
 • 4

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 5
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023.

tối

 • 7
 • 3
 • 8
 • 8
 • 6

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 4
 • 1
 • 7
 • 9

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023.

tối

 • 7
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 2
 • 2
 • 0
 • 7

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023.

tối

 • 3
 • 6
 • 3
 • 1
 • 0

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 7
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023.

tối

 • 7
 • 3
 • 1
 • 7
 • 2

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
 • 4

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023.

tối

 • 8
 • 1
 • 0
 • 2
 • 3

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023.

giữa trưa

 • 5
 • 7
 • 9
 • 3
 • 1

Thông tin v? New Jersey Pick 4

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New Jersey Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

New Jersey Pick 4 được tổ chức bởi New Jersey Lottery.

Thông tin thêm về New Jersey Lottery