Kết quả New Jersey Pick 4

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 0
 • 8
 • 2
 • 6
 • 2

Kết quả New Jersey Pick 4 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 6
 • 5
 • 6
 • 2

Kết quả New Jersey Pick 4 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 • 3

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 0
 • 5
 • 6
 • 0

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 2
 • 4
 • 3
 • 5

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 7
 • 4
 • 9
 • 7

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New Jersey Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

New Jersey Pick 4 được tổ chức bởi New Jersey Lottery. Trang web chinh thưc: www.njlottery.com