Kết quả Indiana Hoosier Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

10 16 17 18 21 45
Kết quả Giá trị giải
6 227717.7 triệu ₫
5 11.6 triệu ₫
4 464730 ₫
3 46473 ₫
2 23237 ₫

Kết quả Indiana Hoosier Lotto Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

4 13 22 33 35 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 464730 ₫
3 46473 ₫
2 23237 ₫

Kết quả Indiana Hoosier Lotto Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

2 5 9 22 28 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 11.6 triệu ₫
4 464730 ₫
3 46473 ₫
2 23237 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Indiana Hoosier Lotto được tổ chức bởi Hoosier Lottery www.hoosierlottery.com

Tỷ lệ thắng trong Indiana Hoosier Lotto

Trong Indiana Hoosier Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 46

  • Jackpot trong Indiana Hoosier Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12271512
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48696
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 950
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 53
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7