Kết quả Indiana Hoosier Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 1
 • 25
 • 31
 • 35
 • 39
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 87153.6 triệu ₫
5 11.6 triệu ₫
4 463530 ₫
3 46353 ₫
2 23177 ₫

Kết quả Indiana Hoosier Lotto Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 22
 • 39
 • 42
 • 43
 • 45
 • 46
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 11.6 triệu ₫
4 463530 ₫
3 46353 ₫
2 23177 ₫

Kết quả Indiana Hoosier Lotto Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 5
 • 12
 • 22
 • 23
 • 38
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 11.6 triệu ₫
4 463530 ₫
3 46353 ₫
2 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Hoosier Lotto được tổ chức bởi Hoosier Lottery. Trang web chinh thưc: www.hoosierlottery.com

Tỷ lệ thắng trong Hoosier Lotto

Trong Hoosier Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 46.

 • Jackpot trong Hoosier Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12271512
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48696
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 950
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 53
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7