Kết quả Indiana - Cash 5

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020.

8 14 15 16 40

Kết quả Indiana - Cash 5 Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020.

4 8 21 37 43

Kết quả Indiana - Cash 5 Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020.

18 33 36 41 43

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020.

3 12 30 32 40

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020.

12 31 35 36 38

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020.

9 13 14 34 45

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020.

5 10 11 19 43

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Indiana - Cash 5 được tổ chức bởi Hoosier Lottery www.hoosierlottery.com

Tỷ lệ thắng trong Indiana - Cash 5

Trong Indiana - Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Indiana - Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.