Kết quả Indiana Quick Draw

Kết quả mới nhất 23:00 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 9
 • 11
 • 14
 • 16
 • 18
 • 24
 • 32
 • 37
 • 39
 • 42
 • 44
 • 53
 • 54
 • 72
 • 76
 • 77
 • 76

Kết quả Indiana Quick Draw 13:20 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 4
 • 6
 • 15
 • 18
 • 19
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 31
 • 38
 • 51
 • 57
 • 67
 • 68
 • 69
 • 76
 • 77
 • 79
 • 6

Kết quả Indiana Quick Draw 23:00 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 12
 • 19
 • 20
 • 25
 • 26
 • 29
 • 35
 • 36
 • 45
 • 46
 • 48
 • 52
 • 58
 • 63
 • 65
 • 68
 • 75
 • 77
 • 78
 • 48

13:20 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 3
 • 9
 • 13
 • 18
 • 22
 • 29
 • 30
 • 36
 • 44
 • 47
 • 48
 • 49
 • 53
 • 59
 • 62
 • 64
 • 69
 • 77
 • 78
 • 79
 • 48

23:00 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

tối

 • 3
 • 6
 • 12
 • 13
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 28
 • 29
 • 34
 • 41
 • 44
 • 47
 • 49
 • 51
 • 53
 • 64
 • 69
 • 71
 • 49

13:20 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 5
 • 6
 • 11
 • 12
 • 19
 • 27
 • 29
 • 31
 • 41
 • 49
 • 54
 • 58
 • 59
 • 63
 • 64
 • 67
 • 69
 • 72
 • 74
 • 27

23:00 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

tối

 • 4
 • 14
 • 27
 • 28
 • 33
 • 34
 • 36
 • 43
 • 47
 • 50
 • 55
 • 56
 • 57
 • 60
 • 67
 • 70
 • 74
 • 76
 • 78
 • 79
 • 78

13:20 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 8
 • 9
 • 18
 • 20
 • 22
 • 24
 • 37
 • 39
 • 40
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 49
 • 50
 • 59
 • 63
 • 66
 • 70
 • 80
 • 50

23:00 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 2
 • 6
 • 7
 • 11
 • 19
 • 21
 • 26
 • 35
 • 36
 • 38
 • 39
 • 43
 • 51
 • 57
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
 • 79
 • 60

13:20 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 5
 • 7
 • 11
 • 14
 • 16
 • 25
 • 29
 • 46
 • 47
 • 48
 • 54
 • 56
 • 60
 • 62
 • 64
 • 72
 • 73
 • 74
 • 76
 • 79
 • 47

23:00 Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 15
 • 16
 • 18
 • 20
 • 23
 • 25
 • 26
 • 29
 • 30
 • 31
 • 39
 • 45
 • 48
 • 59
 • 69
 • 75
 • 77
 • 78
 • 80
 • 59

13:20 Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 2
 • 3
 • 12
 • 17
 • 18
 • 25
 • 26
 • 28
 • 41
 • 43
 • 44
 • 49
 • 52
 • 55
 • 60
 • 65
 • 72
 • 73
 • 76
 • 1

23:00 Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 10
 • 11
 • 16
 • 20
 • 32
 • 42
 • 46
 • 47
 • 51
 • 53
 • 57
 • 61
 • 66
 • 70
 • 72
 • 70

13:20 Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 4
 • 5
 • 6
 • 11
 • 13
 • 14
 • 17
 • 21
 • 22
 • 25
 • 30
 • 32
 • 35
 • 46
 • 49
 • 56
 • 65
 • 66
 • 71
 • 78
 • 78

Thông tin v? Indiana Quick Draw

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Indiana Quick Draw được tổ chức bởi Hoosier Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Indiana Quick Draw

Trong Indiana Quick Draw Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 80 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Indiana Quick Draw là chiến thắng bằng cách kết hợp 10 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8911710.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 163381.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7385.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 621.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 87.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19.

Thông tin thêm về Hoosier Lottery