Kết quả Indiana Quick Draw

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 5
 • 16
 • 18
 • 21
 • 23
 • 26
 • 29
 • 30
 • 32
 • 36
 • 37
 • 39
 • 54
 • 59
 • 62
 • 68
 • 74
 • 77
 • 68

Kết quả Indiana Quick Draw Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 9
 • 17
 • 18
 • 31
 • 34
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 58
 • 61
 • 66
 • 67
 • 69
 • 73
 • 74
 • 77
 • 79
 • 80
 • 79

Kết quả Indiana Quick Draw Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 6
 • 10
 • 11
 • 24
 • 26
 • 31
 • 33
 • 38
 • 41
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 54
 • 57
 • 64
 • 68
 • 48

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Indiana Quick Draw Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 80 và 1 số phụ.

Indiana Quick Draw được tổ chức bởi Hoosier Lottery. Trang web chinh thưc: www.hoosierlottery.com