Kết quả Ghana National Weekly Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

 • 02
 • 09
 • 14
 • 58
 • 63

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020.

 • 19
 • 37
 • 47
 • 77
 • 87

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020.

 • 19
 • 37
 • 47
 • 77
 • 87

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Ghana National Weekly Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 87.

Ghana National Weekly Lotto được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh