Kết quả Ghana National Weekly Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019.

15 55 57 58 78

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019.

02 47 60 63 70

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019.

18 22 32 41 63

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Ghana National Weekly Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 78.

Ghana National Weekly Lotto được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority. nla.com.gh