Kết quả Ghana National Weekly Lotto

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

 • 08
 • 10
 • 13
 • 49
 • 69

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020.

 • 24
 • 43
 • 65
 • 77
 • 80

Kết quả Ghana National Weekly Lotto Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020.

 • 11
 • 19
 • 35
 • 40
 • 75

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Ghana National Weekly Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 80.

Ghana National Weekly Lotto được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh