Kết quả Ghana Mid Week

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 12
 • 25
 • 64
 • 67
 • 78

Kết quả Ghana Mid Week Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

 • 29
 • 50
 • 62
 • 69
 • 74

Kết quả Ghana Mid Week Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020.

 • 55
 • 59
 • 63
 • 64
 • 81

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Tư.

Trong Ghana Mid Week Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 81.

Ghana Mid Week được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh