Kết quả Ghana Friday Bonanza

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 13
 • 30
 • 60
 • 81
 • 86

Kết quả Ghana Friday Bonanza Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020.

 • 04
 • 47
 • 55
 • 84
 • 86

Kết quả Ghana Friday Bonanza Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020.

 • 16
 • 50
 • 63
 • 78
 • 90

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Sáu.

Trong Ghana Friday Bonanza Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ghana Friday Bonanza được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh