Kết quả Ghana Monday Special

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 09
 • 25
 • 81
 • 85
 • 90

Kết quả Ghana Monday Special Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

 • 16
 • 31
 • 37
 • 65
 • 73

Kết quả Ghana Monday Special Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020.

 • 18
 • 38
 • 52
 • 78
 • 89

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Hai.

Trong Ghana Monday Special Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ghana Monday Special được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh