Kết quả Ghana Lucky Tuesday

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020.

14 37 46 49 85

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019.

33 45 49 63 69

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019.

31 34 46 79 86

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Ba.

Trong Ghana Lucky Tuesday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 89.

Ghana Lucky Tuesday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority. nla.com.gh