Kết quả Ghana Lucky Tuesday

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 29
 • 37
 • 52
 • 61
 • 81

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

 • 26
 • 37
 • 66
 • 73
 • 85

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 07
 • 38
 • 40
 • 71

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Ba.

Trong Ghana Lucky Tuesday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 89.

Ghana Lucky Tuesday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh