Kết quả Ghana Lucky Tuesday

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020.

 • 21
 • 45
 • 81
 • 83
 • 89

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020.

 • 10
 • 11
 • 33
 • 41
 • 75

Kết quả Ghana Lucky Tuesday Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020.

 • 26
 • 41
 • 47
 • 65
 • 89

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Ba.

Trong Ghana Lucky Tuesday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 89.

Ghana Lucky Tuesday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh