Kết quả Ghana Fortune Thursday

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 03
 • 18
 • 31
 • 60
 • 72

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 03
 • 65
 • 69
 • 78
 • 83

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020.

 • 27
 • 36
 • 46
 • 52
 • 60

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Năm.

Trong Fortune Thursday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 83.

Fortune Thursday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh