Kết quả Ghana Fortune Thursday

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

 • 08
 • 31
 • 57
 • 84
 • 90

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020.

 • 22
 • 34
 • 60
 • 61
 • 86

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020.

 • 06
 • 15
 • 18
 • 44
 • 60

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Năm.

Trong Ghana Fortune Thursday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ghana Fortune Thursday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority.. Trang web chinh thưc: nla.com.gh