Kết quả Ghana Fortune Thursday

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020.

01 12 33 54 84

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020.

28 29 31 43 71

Kết quả Ghana Fortune Thursday Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019.

01 03 10 60 81

Vé có thể được mua tại Ghana. Hòa đang trên Thứ Năm.

Trong Ghana Fortune Thursday Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Ghana Fortune Thursday được tổ chức bởi Ghana National Lottery Authority. nla.com.gh